Izobraževanja

Undefined

Konferenca Dostopnost do kulturne dediščine v muzejih in galerijah

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
ponedeljek, 11. maj 2015

Glavni namen konference je bila predstavitev teoretskih izhodišč in primerov dobrih praks pri zagotavljanju dostopnosti do kulturne dediščine v muzejih in galerijah. Zagotavljanje dostopnosti do kulturne dediščine vsem družbenim skupinam, še posebej tistim, ki so bile v preteklosti v muzejih in galerijah prezrte, je ena izmed temeljnih paradigem sodobnega muzejskega delovanja.
Z izobraževanjem želi SEM prispevati k dodatni usposobljenosti strokovnih muzejskih delavcev in ostale strokovne javnosti ter pridobiti čim več zadostnih znanj o tem, na kakšne načine pripadnikom ranljivih skupin omogočiti enake možnosti dostopa do informacij. Na konferenci je bila prisotna tudi tolmačka slovenskega znakovnega jezika.

Konferenca je bila tematsko razdeljena v štiri sklope: 1. splošno o dostopnosti in projektih s tega področja, 2. dostopnost muzejskih vsebin slepim in slabovidnim obiskovalcem in primeri dobrih praks s tega področja, 3. dostopen prostor, vključevanje migrantov, starejših in brezdomcev v muzejsko delo ter primeru dobrih praks, 4. dostopnost muzejskih vsebin gluhim in naglušnim obiskovalcem.
Predavatelji so bili z različnih področij:
- Vida Koporc Sedej, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino z Ministrstva za kulturo RS,
- Eva Rožanc, koordinatorka projekta Dostopnost v Slovenskem etnografskem muzeju,
- prof. Jože Hudales z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in
- Katja Sudec s projekta AKTIV,
- Polona Car s Knjižnice slepih in slabovidnih ter Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije,
- Morana Vouk s Tiflološkega muzeja v Zagrebu,
- Darja Skrt in Mojca Valič z Goriškega muzeja,
- Brigita Jenko s Pokrajinskega muzeja Koper,
- Lenka Kavčič, Projekt Odprte hiše Slovenije,
- Max Zimani, Zavod GLOBAL,
- Sonja Kogej Rus, Slovenski etnografski muzej,
- Nena Židov, Slovenski etnografski muzej,
- Anton Petrič, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,
- Petra Rezar, Društvo učiteljev gluhih Slovenije, Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.

Konferenca je bila pomembna, ne samo za muzeje in nadaljnje muzejsko delo, temveč tudi za širšo javnost. Dokazala je, da so rezultati vključevanja ranljivih skupin v muzejsko delo že vidni, kar je bilo dokazano tudi na podlagi predstavljenih primerov. Tudi odmevi in debate, ki so se sprožile, so izpostavljale pomembnost tematike in premike, ki se na tem področju preprosto morajo zgoditi.

povzetki.docx

Foto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Avdio deskripcija: dostopnost vizualnih vsebin slepim in slabovidnim osebam (izobraževanje, 16. marec 2015)

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana (upravna hiša, predavalnica, 2. nadstropje)
ponedeljek, 16. marec 2015, ob 10.00

Dr. Joel Snyder je poleg usposabljanja izvedel tudi širše splošno predavanje, v katerem je predstavil metodo avdio deskripcije. Predavanja so se v večini udeležili muzejski delavci, tako iz muzejev v Sloveniji kot tudi nekaj iz sosednje Hrvaške. Avdio deskripcija je ubesedenje vseh vizualnih elementov – dejanj, oblačil, postavitev, slik - v gledališču, na TV in v filmih, na muzejskih razstavah in drugih dogodkih. S pomočjo te metode lahko tudi senzorno ovirane osebe doživijo vse tiste elemente kulturnih dogodkov, bogastva barv, gibov in obraznih izrazov, ki zahtevajo vizualno zasnovo. Gre elemente, ki se drugih zdijo samoumevni.

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Avdio deskripcija: dostopnost vizualnih vsebin slepim in slabovidnim osebam (usposabljanje, 10. - 13. marec 2015)

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
10. - 13. marec 2015, od 9.30. do 17.00

V sklopu usposabljanj in izobraževanj je Slovenski etnografski muzej pripravil 4-dnevno usposabljanje z naslovom Avdio deskripcija: dostopnost vizualnih podob slepim in slabovidnim osebam, ki jo je izvedel dr. Joel Snyder. Dr. Joel Snyder je zagotovo eden vodilnih svetovnih strokovnjakov in tudi eden od pionirjev metode avdiodeskripcije (AD). V 33 letih je izvedel številna usposabljanja tako v Združenih državah Amerike kot po svetu. V času svojega sodelovanja z Ameriškim svetom slepih je začel projekt avdiodeskripcije, ki je vključeval opise za programe različnih televizijskih hiš, kot sta ABC in FOX, opise filmov in izobraževalnih videov; prav tako je sodeloval s številnimi muzeji pri pripravi vsebin za slepe in izvedel usposabljanja delavcev. Po njegovi metodi so usposabljali agente in vodnike Bele hiše, sodeloval je s t. i. Komitejem za pravice invalidov in pripravljal vsebine za neposredne prenose v času Obamove predsedniške kampanje. Dr. Joel Snyder je prejemnik številnih nagrad, saj so njegova prizadevanja na področju avdiodeskripcije velikanski dosežek pri približevanju vsebin tudi slepim in slabovidnim osebam. Projekt Avdiodeskripcija je Ameriški svet slepih in slabovidnih nagradil z najvišjim priznanjem za posebne dosežke. V letu 2014 je za promocijo in razvoj avdiodeskripcije prejel nagrado Vernon Henley Media. Napisal je tudi knjigo The Visual Made Verbal: A Comprehensive Training Manual and Guide to the History and Applications of Audio Description.

Metoda avdio deskripcije je v Sloveniji najbolj v uporabi na filmskem področju, predvsem pa s iprizadevamo, da bi jo uporabljali tudi številni muzeji. S tem namenom je bilo uposabljanje namenjeno v prvi vrsti muzejskim delavcem, delavcem s področja radia, televizije, filma ter predstavnikom zvez in organizacij slepih in slabovidnih oseb.

Prispevek o usposabljanju je na voljo na MMC RTV SLO.

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Izvedba izobraževanja »Integracija ranljivih skupin in možnost pridobivanja kompetenc«

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulcia 2, Ljubljana (dvorana v 2. nadstropju, Upravna hiša)
torek, 2. december 2014

Zavod MOVIT je v sodelovanju s projektom Dostopnost kulturne dediščine do ranljivih skupinam organiziral izobraževanje na temo »Integracije ranljivih skupin in možnost pridobivanja kompetenc«, v okviru katerega je bil predstavljen evropski program Erasmus+, ki mladim z manj priložnostmi nudi možnosti vključevanja in pridobivanja kompetenc za nadaljnje delo.

Poleg predstavitve projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki vključuje predstavnike ranljivih skupin, bodisi v obliki usposabljanja za pridobitev znanja in kompetenc izvajanja muzejske javne službe, bodisi v obliki študentskega dela. V okviru projekta se tudi študenti, pripadniki ranljivih skupin, vključujejo v delo muzejev.

Predstavljen je bil tudi program Erasmus+, ki mladim ponuja možnosti pridobivanja in izmenjave znanj. Na koncu predstavitve je bila okrogla miza na temo preteklih izkušenj, dobrih praks in lepih trenutkov, ki so rezultat teh projektov.

 

Foto: Katarina NahtigalFoto: Katarina NahtigalFoto: Katarina NahtigalFoto: Katarina Nahtigal

Ponovitev izobraževanja "Priprava in vodenje evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžment kulturnih vsebin"

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana (dvorana v 2. nadstropju, upravna hiša SEM)
ponedeljek, 24. november 2014
sreda, 26. november 2014

Zaradi velikega interesa pri izvedbi tovrstnega izobraževanja smo v okviru  projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam ponovno izvedli izobraževanje na temo Priprave in vodenja evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžmenta kulturnih vsebin. Izobraževanje je bilo namenjeno muzejskim delavcem in drugim zainteresiranim osebam ter strokovni javnosti, ki si želi zagotoviti vso podporo in pomoč pri kreiranju prave ideje za uspešno pripravo projekta na področju pridobivanja nepovratnih sredstev EU, s posebnim poudarkom na podajanju teoretičnega znanja ter usmerjanju in nadzorovanju praktičnega dela priprave kreativnih idej za evropske projekte.

Izvedla sta ga predstavnika EuroCoopa, Inštituta za evropske raziskave in razvoj, ki se usmerja v raziskovanje in razvoj ključnih socialnih področij današnje Evrope. V evropskih projektih in komercialno deluje na štirih področjih: na področju raziskav in razvoja, vodenja projektov in zagotavljanja kakovosti, diseminacije in IT razvoja, sodelavci pa na omenjenih področjih izkazujejo dolgoletna znanja in izkušnje.

Odziv na izobraževanje je bil tudi tokrat izjemen, udeleženci pa so odnesli veliko novega znanja ter praktičnih nasvetov o pripravi in vodenju evropskih projektov.

 

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Izobraževanje "Priprava in vodenje evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžment kulturnih vsebin"

Slovenski etnografski muzej (upravna hiša), Metelkova ulica 2, Ljubljana
23. in 24. september 2014, od 9. do 16. ure

Slovenski etnografski muzej je v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam v torek, 23. in sredo, 24. septembra izvedel izobraževanje na temo "Priprave in vodenja evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžment kulturnih vsebin".

Gradivo

 

 

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Inkluziven muzej in priprava programov

V SEM je v torek, 16. junija 2014, v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine potekalo izobraževanje na temo »Inkluziven muzej in priprava programov«. Tema se je dotikala predvsem dela z ranljivimi skupinami in priprave programov. Petra Rezar je udeležencem predstavila vidik gluhih in naglušnih oseb ter predstavila posebnosti za delo s tovrstnimi skupinami. Nadalje je mag. Borut Rovšnik zbranim predstavil analizo dostopnosti razstav in nekatere primere dobrih praks, ki jih posamezni muzeji, udeleženi v analizi, tudi izvajajo. Dr. Aksinija Kermauner je pobliže predstavila zakonitosti postavitve razstav za slepe in slabovidne obiskovalce ter primere dobrih praks iz tujine, na kakšen način pripravljajo razstave, da omogočajo enake možnosti dostopnosti do kulturne dediščine.

V drugem delu so si lahko udeleženci ogledali primere dobre prakse v Mestnem muzeju Ljubljana.

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Fizična in komunikacijska dostopnost za ranljive skupine do objektov kulturne dediščine

V SEM je v ponedeljek, 9. junija 2014, potekalo prvo izmed izobraževanj v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine, in sicer na temo fizične in komunikacijske dostopnosti za ranljive skupine v objektih kulturne dediščine. Izvajali so ga strokovni sodelavci z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (dr. Boštjan Kerbler, ga. Nina Goršič in ga. Biba Tominc), v sodelovanju z mentorji, pripadniki ranljivih skupin. Udeležencem so najprej predstavili teoretični pristop, kako pripraviti vse potrebno za izmero dostopnosti objektov in kakšna je stopnja dostopnosti v slovenskih objektih. V praktičnem delu pa so se udeleženci sprehodili po SEM in opozorili na morebitne težave, s katerimi se ob obisku objektov kulturne dediščine srečujejo ranljive skupine. Delo je potekalo v treh skupinah. Mentor za slepe in slabovidne osebe je bil g. Anton Smerdel, mentorica za skupino gluhih in naglušnih je bila ga. Lada Lištvanova, skupino oseb s težavami v duševne razvoju je predstavljala ga. Darija Pochyla in ga. Anka Vesel, gibalno ovirane osebe.

Mentorji so udeležencem skozi sprehod po SEM podali smernice in napotke, kako urediti posamezne elemente, da so le-ti bolj dostopni. Pomembne točke znotraj muzeja (vhod, informacijski pult, sanitarije, dvigali, stopnice in postavitev razstav) so si udeleženci ogledali skupaj z mentorji, ki so jim podali napotke, kako stvari izboljšati v praksi, da bodo dostopne osebam iz ranljivih skupin.

Na koncu je sledila evalvacija objektov za varstvo kulturne dediščine in njihovi dostopnost, katere so zastopali udeleženci.

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc