Promocijske aktivnosti

Undefined

Regionalno srečanje DEKD na domačiji Pr' Lenart

Domačija Pr' Lenart, Belo pri Dobrovi
četrtek, 23. april 2015

Na domačiji Pr' Lenart je potekalo regionalno srečanje za pripravo programa in prireditev v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD), ki bodo potekali od 26. septembra do 3. oktobra, in Tedna kulturne dediščine. Osrednja tema letošnjih prireditev so PRAZNOVANJA, podtema pa je letos industrijska dediščina.

Na povabilo ge. Mojce Sfiligoj, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, so se posveta udeležile, Eva Rožanc, koordinatorka projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, Barbara Kotnik, zaposlena v okviru projekta ESS in idejna avtorica programa »Kamen Dostopnosti na obisku« ter Tanja Milharčič, zunanja sodelavka in izvajalka programa.

Zbrane je uvodoma pozdravila ga. Nataša Gorenc (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), ki je koordinatorka aktivnosti in prireditev ob Dnevih evropske kulturne dediščine. Na kratko je predstavila delovanje in poslanstvo zavoda ter letošnjo temo. Toliko, da so zbrani, ki so bili iz različnih organizacij (VIZ, raziskovalnih centrov, biotehniških centrov ipd.) dobili vpogled v temo in morda ideje, kaj bi lahko znotraj te pripravili. Milena Antonić z Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine je predstavila nekaj primerov, kako temo aplicirati na različne publike; sama se je osredotočila na osnovnošolsko in vrtčevsko populacijo. Predstavila je primeri iz Maribora, ko so moči združili izbrana OŠ, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor.

Sledila je predstavitev nekaterih primerov prireditev, ki so se zgodila v letu 2014 in so primeru dobrega med tematskega in med generacijskega sodelovanja: ga. Darja Šinko (OŠ Preska – podružnična šola Topol) je predstavila projekt »Po poti suhih hrušk«, ki so jo predstavili v okviru tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava, g. Vid Klančar (Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt) je predstavil uspešno sodelovanje s šolami in vrtci na primeru konservatorskih delavnic in izdelave freske, ga. Zdenka Dimnik (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo), ki so v okviru DEKD pripravili prireditev Bogato življenje prednikov, na kateri so se predstavili tako dijaki kot tudi profesorji srednje šole.

Sledila je predstavitev projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam – osnove informacije o projektu, aktivnosti in potek projekta ter predstavitev programa Kamen Dostopnosti na obisku (slednjega sta predstavili Barbara Kotnik, zaposlena na ESS in Tanja Milharčič, zunanja sodelavka in izvajalka).

 

Foto: Boris PrimožičFoto: Boris PrimožičFoto: Boris PrimožičFoto: Boris PrimožičFoto: Boris PrimožičFoto: Boris PrimožičFoto: Boris Primožič

Kulturni bazar 2015

Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
sreda, 18. marec 2015, od 9. do 18. ure

S projektom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam je Slovenski etnografski muzej in ostali sodelujoči muzeji v projektu, na letošnjem kulturnem bazarju sodeloval v različnih aktivnostih:
- strokovnem usposabljanju: za strokovne delavce, muzejske delavce in zainteresirano javnost je bilo izvedeno predavanje "Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam" (dvorana M2, 16:45-17:15);
- programu za mladino in otroke: izvedena je bila ustvarjalna delavnica za srednješolce "Zakaj pa ne? Zakaj pa ja?", na kateri so udeleženci lahko razmislili o tem, kako vidijo muzeje, muzejske zgodbe in interpretirali kulturno dediščino (prvo preddverje, Muzeji in galerije 2, 14:45-15:15);
- informativni stojnici, namenjeni vsem obiskovalcem, kjer so zapsoleni na projektu podali osnovne informacije o projektu, potekale so priložnoste delavnice (z igro tipni spomin, tipnih odlitkov zob različnih živali, spoznaj brajico).

 

Foto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Prispevek TIPK TV o dostopnosti Slovenskega etnografskega muzeja

Slovenski etnografski muzej je v torek, 15. julija obiskala skupina iz Društva gluhoslepih Slovenije DLAN. Predstavilo se jim je stalno razstavo Med naravo in kulturo, s poudarkom na delu razstave, ki prikazuje neevropsko dediščino. Vodstva sta se udeležila tudi predstavnika TIPK TV. Namen spletne televizije TIPK TV je prilagajanje vsebin javnega značaja s pomočjo znakovnega jezika, glasovnega govora in podporo podnapisov. Na tak način želijo premagovati komunikacijske ovire in vzpostavljati vezi med svetom slišečih in gluhih, slepih in slabovidnih. Sodelovanje s TIPK TV je muzej v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam vzpostavil z namenom, da se aktivnosti projekta predstavlja tudi v medijih, namenjenim ranljivim skupinam.

Z obiskom skupine iz Društva gluhoslepih Slovenije DLAN in v sodelovanju s SEM sta predstavnika TIPK TV pripravila in posnela prispevek o tem, kako si muzej v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam prizadeva za izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam (opremljenost z lupami, tipnimi kartami, mobilnimi indukcijskimi zankami, predvidena je tudi izdelava kopij muzejskih predmetov).

Prisepvek je bil objavljen 26. septembra 2014, ogledate pa si ga lahko tukaj.
 

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc

Predstavitev na 42. Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja

Prirodoslovni muzej Slovenije se redno udeležuje mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in okolja, ki so letos potekali 10. in 11. maja 2014 v Tržiču. Muzej je tako sodeloval z različnimi razstavami (Karavankine - ramenonožci iz Karavank, Poslednji vulkan na Slovenskem, Meteorit Jezersko, Barviti svet ob reki Idrijci). Pri postavitvah razstav pomagala tudi Katarina Fuchs, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosa, hkrati pa je prirapvila še spremljajoč program za promocijo projekta - delavnica "Postani minerološki detektiv", kjer so se mimoidoči otroci in odrasli učili določevati minerale in kamnin. Na veliki mizi so bili po skupinah razdeljeni minerali in kamnine s pripomočki za ugotavljanje za kateri mineral oziroma kamnino gre. Ob vsaki skupini so bili tudi kartončki z imenom minerala ali kamnine, kjer so bile napisane tudi njihove značilne lastnosti, po katerih so jih lahko prepoznali in ločili od drugih. Delavnica je bila dostopna tudi slepim in slabovidnim, saj je preizkušanje nekaterih lastnosti zasnovano na podlagi primerjave teže, rezanja stekla z minerali, razenja mineralov z nohtom in prepoznavanja oblik.
 

Delavnica "Postani minerološki detektiv" - preizkušanje mineralov in kamnim na tipni osnovi (primerjava teže, prepoznavanje oblik).Mimoidoči so se lahko preizkusili tudi v rezanju stekla z minerali in z nohti.Povezovanje lastnosti posameznih kamnin in mineralov z njihovo obliko..Delavnica "Postani minerološki detektiv" - preizkušanje mineralov in kamnim na tipni osnovi (primerjava teže, prepoznavanje oblik).Rezanje stekla z minerali.

Promocijski material

Promocijski material, ustvarjen z namenom prepoznavanja, osveščanja in informiranja muzejske ter širše javnosti o projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam:
- torbice iz blaga,
- majice s kratkimi rokavi (ženske in moške majice),
- beležke iz recikliranega papirja s priloženim pisalom,
- kamen Dostopnosti.

 

Foto: Ines KežmanFoto: Ines KežmanFoto: Ines KežmanFoto: Ines KežmanFoto: Ines KežmanFoto: Ines Kežman