Fizična in komunikacijska dostopnost za ranljive skupine do objektov kulturne dediščine

V SEM je v ponedeljek, 9. junija 2014, potekalo prvo izmed izobraževanj v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine, in sicer na temo fizične in komunikacijske dostopnosti za ranljive skupine v objektih kulturne dediščine. Izvajali so ga strokovni sodelavci z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (dr. Boštjan Kerbler, ga. Nina Goršič in ga. Biba Tominc), v sodelovanju z mentorji, pripadniki ranljivih skupin. Udeležencem so najprej predstavili teoretični pristop, kako pripraviti vse potrebno za izmero dostopnosti objektov in kakšna je stopnja dostopnosti v slovenskih objektih. V praktičnem delu pa so se udeleženci sprehodili po SEM in opozorili na morebitne težave, s katerimi se ob obisku objektov kulturne dediščine srečujejo ranljive skupine. Delo je potekalo v treh skupinah. Mentor za slepe in slabovidne osebe je bil g. Anton Smerdel, mentorica za skupino gluhih in naglušnih je bila ga. Lada Lištvanova, skupino oseb s težavami v duševne razvoju je predstavljala ga. Darija Pochyla in ga. Anka Vesel, gibalno ovirane osebe.

Mentorji so udeležencem skozi sprehod po SEM podali smernice in napotke, kako urediti posamezne elemente, da so le-ti bolj dostopni. Pomembne točke znotraj muzeja (vhod, informacijski pult, sanitarije, dvigali, stopnice in postavitev razstav) so si udeleženci ogledali skupaj z mentorji, ki so jim podali napotke, kako stvari izboljšati v praksi, da bodo dostopne osebam iz ranljivih skupin.

Na koncu je sledila evalvacija objektov za varstvo kulturne dediščine in njihovi dostopnost, katere so zastopali udeleženci.

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc