Dotik mojih vrat - spremljevalni pedagoško/andragoški program za romske otroke

Slovenski etnografski muzej je v sodelovanju z društvom Preplet vzpostavil možnosti za sodelovanje s pripadniki romske skupnost. Gre za pilotski program, tako da je najprej umeščen v bližino Ljubljane, v Grosuplje, kjer je večina pripadnikov romske skupnosti z manj priložnostmi izhaja iz izredno nespodbudnega socialnega okolja. Z izvedbo pedagoškega programa, ki je potekal tako v Slovenskem etnografskem muzeju (10. 4. in 5. 6.) kot v lokalnem okolju (romski naselji Smrekec 1 in Smrekec 2 - 11. 4., 15. 4., 23. 4.; Mestna knjižnica Grosuplje - 7. 5., 12. 5., 19. 5.), so bila pri otrocih sprožena razmišljanja, ki vodijo v ustvarjanje. Predvsem pa se je osredotočilo na vključevanje romskih pripadnikov v širšo lokalno skupnost, saj so tako aktivnosti omogočile priložnost za pozitivno izkušnjo skupnega sodelovanja Romov in lokalne skupnosti.

Cilj programa:

  • Z ogledom razstave so udeleženci prepoznavali predmete premične kulturne dediščine v lokalnem okolju. Slednje prispeva k vrednotenju in prepoznavanju ter zavedanju predmetov kulturne dediščine tudi v okolju romske skupnosti.
  • Spodbuditi posameznike, ki prihajajo iz težjih socialnih okolij romske skupnosti k sodelovanju pri oblikovanju razstave ter k ustvarjanju avtorskih del. Romski otroci namreč potrebujejo mnogo več spodbud kot večina preostalih otrok, saj živijo v izredno nespodbudnem okolju.
  • Omogočiti posameznikom, da se ustvarjalno izražajo.
  • Postavitev razstave izdelkov, ki so jih izdelali udeleženci.
  • S postavitvijo razstave je bil njihovim izdelkom pripisan velik pomen, kar prispeva k njihovem opolnomočenju ter dvigu samozavesti.
  • Omogočiti skupen prostor za sodelovanje pripadnikov romske skupnosti ter širše lokalne skupnosti.
  • Omogočiti pozitivno izkušnjo na strani Romov kot ostalim otrokom, kar prispeva k lažjemu vključevanju Romov v širšo lokalno skupnost.
     
Foto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Andrej TomazinFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc