Veččutno vodstvo - Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN

Slovenski etnografski muzej so 29. maja 2014 obiskali predstavniki iz društva gluhoslepih Slovenije in se udeležili veččutnega vodstva po razstavi Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja. Po razstavi jih je popeljal Andrej Tomazin, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljvim skupinam usposablja za kustosa pedagoga. Za izvedbo vodstva je pripravil posebne didaktične taktilne pripomočke, s katerimi je udeležencem omogočil tipno zaznavo muzejskih predmetov oz. njihov približek. Osebam z gluhoslepoto predstavlja dlan sredstvo za dotik in tako tudi način sporazumevanja.
 

 Osebam z gluhoslepoto predstavlja dlan sredstvo za dotik in tako tudi način sporazumevanja.Po razstavi Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja jih je popeljal Andrej Tomazin, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljviim skupinam usposablja za kustosa pedagoga.Kulturno dediščino so spoznavali s pomočjo taktilnega zaznavanja.Za izvedbo vodstva je Andrej Tomazin pripravil posebne didaktične taktilne pripomočke, s katerimi je udeležencem omogočil tipno zaznavo muzejskih predmetov oz. njihov približek.Za izvedbo vodstva je Andrej Tomazin pripravil posebne didaktične taktilne pripomočke, s katerimi je udeležencem omogočil tipno zaznavo muzejskih predmetov oz. njihov približek.Za izvedbo vodstva je Andrej Tomazin pripravil posebne didaktične taktilne pripomočke, s katerimi je udeležencem omogočil tipno zaznavo muzejskih predmetov oz. njihov približek.Lahko so se preizkusili tudi v ročnih spretnostih.