JANA KOSTELEC

Moje ime je Jana. V prostem času plešem, se ukvarjam z glasbo, berem, hodim v hribe. Po izobrazbi sem zgodovinarka in prevajalka. Do zaposlitve v Slovenskem etnografskem muzeju sem delala kot prevajalka tehničnih besedil in učiteljica nemščine v osnovni šoli. Pri mojem usposabljanju v okviru projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam« sodeluje tudi Tehniški muzej Slovenije, kjer delam v knjižnici in dokumentaciji.

Moje delo v dokumentaciji obsega digitalizacijo in popis starih razglednic. V prihodnje bom popisala še drugo, bolj raznovrstno gradivo, med drugim tudi načrte in zapiske. Poleg tega urejam knjižnico Tehniškega muzeja Slovenije z namenom vključitve v sistem COBISS. V okviru projekta bom opravila strokovna izpita za bibliotekarko in kustosinjo dokumentalistko ter pridobila licenco za katalogizacijo v sistemu COBISS.

Z namenom povečanja dostopnosti kulturne dediščine ranljivim skupinam sem v okviru projekta za Tehniški muzej Slovenije pripravila program prilagojenih delavnic za slepe in slabovidne otroke ter otroke z avtizmom. Pripravljam tudi različne prilagoditve za pripadnike ranljivih skupin, kot je na primer predstavitev starih razglednic za slepe in slabovidne.

Dostopnost kulturne dediščine ranljivim skupinam razumem predvsem kot socialno vključenost pripadnikov ranljivih skupin. Zavedanje o pomembnosti socialne vključenosti ranljivih oseb v družbo je treba spodbujati z vzgojo že od otroštva dalje, saj se s tem učimo medsebojne strpnosti in spoštovanja. To je danes še toliko bolj pomembno, ker se zaradi staranja prebivalstva in gospodarske krize število ranljivih oseb povečuje. Moje vodilo je, da ranljivim osebam ne rečemo »stop«, ampak jim omogočimo dostop.

Jana Kostelec. Foto: Urša Valič.
Jana Kostelec. Foto: Urša Valič.