IVA PAVLICA

Ime mi je Iva Pavlica. Po izobrazbi sem sociologinja kulture in zgodovinarka. Poleg afinitete do vseh stvari roza barve zelo rada berem knjige in gledam filme ter oddaje, ki me povlečejo v svet domišljije. Rada se družim s prijatelji, s katerimi večkrat odkrivamo nove kotičke Slovenije.

Na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam sem zaposlena kot mlada diplomantka – iskalka prve zaposlitve. Ne glede na to imam izkušnje s študentskim delom v različnih knjižnicah, še posebno bogate izkušnje pa sem si pridobila kot prostovoljka na projektu Simbioz@, katerega cilj je bilo medgeneracijsko izobraževanje in računalniško opismenjevanje. Ta projekt mi je bil posebej ljub, saj je omogočal starejšim, da so se naučili uporabe računalnika in na tak način lažje dostopali do informacij. Dostop uporabnikov do informacij v knjižnici se mi zdi zelo pomemben.

Na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se usposabljam kot bibliotekarka v knjižnici Narodne galerije. Moje delo obsega predvsem urejanje časopisne zbirke in starejšega gradiva v sistemu COBISS. Večkrat pomagam tudi uporabnikom knjižnice pri bogatem izboru umetnostno zgodovinskega gradiva, ki ga hrani knjižnica Narodne galerije. V okviru usposabljanja za bibliotekarko se udeležujem tudi številnih izobraževanj in med drugim sem že uspešno opravila bibliotekarski izpit!

Dostopnost muzejev in galerij razumem kot način približevanja kulturne dediščine vsem ljudem ne glede na njihov status, zdravstveno stanje, spol, narodnost itd. Pomeni pa mi tudi spreminjanje perspektive oziroma načina mišljenja muzealcev in muzealske stroke v smeri odprtega muzejskega prostora kot prostora druženja, izmenjave idej, informacij in znanj. Ob tem se mi zdi, da bi lahko muzejske knjižnice odigrale pomembno vlogo kot še neodkrite zakladnice znanja. 

Iva Pavlica. Foto: Urša Valič.
Iva Pavlica. Foto: Urša Valič.