KATARINA FUCHS

Sem Katarina. Sem živahna oseba in le redko mi je dolgčas. V prostem času rada plešem, pojem in ustvarjam. Študirala sem geologijo, saj se mi je od nekdaj zdela nekaj posebnega in imela sem prav: z njo mi je marsikaj na naši Zemlji bolj razumljivo! Rada imam izlete v naravo, zato tudi najraje opravljam delo v naravi. Vsakič znova me prevzamejo zgodbe, ki se skrivajo za posameznim mineralom, fosilom in kamninami. 

Pred zaposlitvijo na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam sem imela raznolike izkušnje z delom z otroki: od vodenja delavnic, raziskovalnih skupin na poletnih  raziskovalnih taborih do varstva predšolskih otrok. Delo z otroki me je pripeljalo tudi do dela z otroki z motnjami v duševnem zdravju in/ali duševnem razvoju.

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se usposabljam kot kustosinja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Svoj delovni čas preživim deloma v dokumentaciji, kjer raziskujem in urejam staro zbirko mineralov, rud in kamnin, deloma pa pomagam pri postavitvi razstav. Sodelujem tudi pri oblikovanju muzejskih programov za ranljive skupine. Nazadnje smo prostor, v katerem se nahaja mamutovo okostje, dopolnili s kopijami odlitkov zob različnih živali, ki jih lahko obiskovalci tipajo in na tipen način spoznavajo različne načine prehranjevanja živali. V okviru 1. tedna astronomije smo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije razstavili žoge v velikosti pravega razmerja velikosti planetov ter na tak način omogočili tudi tipno razumevanje razmerij v vesolju. Ob tem smo predstavili tudi odlitke meteoritov iz Slovenije in makete kraterjev meteoritov, ki so padli na Marsu in Merkurju. Kot berete, je moje delo včasih prav ustvarjalno!  

V današnji družbi je viden ža marsikateri napredek in menim, da bi morali biti tudi vsi muzeji dostopni vsem obiskovalcem. Muzeji oziroma vsebine, ki jih ti predstavljajo, so namenjeni ljudem. Muzejski delavci se morajo truditi, da se ljudje ne glede na razlike in potrebe počutijo dobrodošle v muzeju.

Katarina Fuchs. Foto: Urša Valič.
Katarina Fuchs. Foto: Urša Valič.