EVA ROŽANC

Moje ime je Eva Rožanc. Zaključila sem študij etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V času študija me je zanimalo več področij, med katerimi pa prednjači glasba in ravno zato sem se v diplomski nalogi posvetila ljudski glasbi v popularni kulturi. Glasbi posvečam tudi veliko prostega časa, saj sem aktivna v različnih folklornih in pevskih društvih, ljubiteljsko pa igram v orkestru.

Po končanem študiju me je pot zanesla na povsem novo področje, na katerem se je bilo potrebno naučiti veliko novega. Zaposlitev sem dobila v podjetju, ki je nudilo podporo razvoju podjetništva, med drugim pomoč in svetovanje pri zagonu ter vzpostavitvi podjetij, pomoč pri pripravi poslovnih in finančnih načrtov ter pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev na razpisih slovenskih in evropskih institucij.

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam sem zaposlena kot  koordinatorica projekta. Skrbim za vsebinsko in finančno izvedbo projekta v skladu s predvidenimi aktivnostmi in prijavno vlogo, pripravljam mesečne zahtevke za izplačila, poročila o izvajanju projekta in skrbim za odnose z javnostmi (obveščanje javnosti o poteku projekta). V sklopu projekta so med drugim predvidena tudi izobraževanja, namenjena novo zaposlenim in tudi drugim, različnim ciljnim skupinam, ki jih koordiniram in organiziram.

Moj delovni dan je zelo aktiven, saj opravim ogromno telefonske in elektronske korespondence z novo zaposlenimi, študenti, vodstvom Slovenskega etnografskega muzeja in Ministrstvom RS za kulturo, prav tako tudi z morebitnimi izvajalci izobraževanj in delavnic. Potrebnih je tudi več usklajevanj s finančno službo pri pripravi poročil in zahtevkov. Skratka, celoten projekt usmerjam in koordiniram, zato bom z nosilcem projekta pripravila tudi zaključni elaborat.

Dostopnost muzejev mi pomeni enako dostopnost kulturnih vsebin različnim skupinam obiskovalcev.

Eva Rožanc. Foto: Urša Valič.
Eva Rožanc. Foto: Urša Valič.