TINA PALAIĆ

Sem Tina Palaić, etnologinja, kulturna antropologinja in pedagoginja. Uživam v svežini pomladnega vetriča, barvah cvetov sončnic in odmaknjenosti strmih vrhov. V razigranih trenutkih razvijam cirkuške veščine, z vadbo joge pa krepim telo in duha. Ker lastni izkušnji pripisujem največjo zanesljivost, me tu pa tam pot zanese izven znanih okvirjev.

Zanima me raznolikost načinov življenja. V času študija sem se ukvarjala z raziskovanjem in delom z različnimi marginaliziranimi skupinami od prosilcev za mednarodno zaščito do izbrisanih. Posvečala sem se tudi raziskovanju nasilja v družini in preventivnemu delu na področju zlorabe otrok. Svoje pedagoške in andragoške veščine sem razvijala kot vodička v Slovenskem šolskem muzeju. Tam sem v soavtorstvu pripravila razstavo Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane, s katero smo avtorji predstavili svoje pedagoške izkušnje v treh afriških državah. Področje neevropske muzeologije sem spoznavala v sodelovanju s šolskim muzejem iz Jogjakarte v Indoneziji.

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se usposabljam za kustosinjo pedagoginjo v Narodnem muzeju. Ukvarjam se s teorijo dostopnosti do muzejev, pripravila pa sem tudi več fizičnih in vsebinskih prilagoditev, namenjenih večanju dostopnosti vsem obiskovalcem. Med njimi naj omenim prilagojena izobraževalna programa, igro tipni spomin, spremljajočo tipno brošuro ter tipni katalog ob razstavi Mumija in krokodil: Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu

Dostopnost do muzejskih stavb in vsebin je pravica vseh ljudi ne glede na njihove osebne okoliščine. Menim, da imajo poleg tega vsi pripadniki določene družbe pravico sodelovati tudi pri oblikovanju muzejskih vsebin. Muzej razumem kot prostor, ki omogoča srečevanje pripadnikov različnih družbenih skupin in z odpiranjem možnosti za dialog pripomore k boljšemu razumevanju različnih načinov življenja, s tem pa k preseganju stereotipov in ustvarjanju bolj strpne družbe.

Tina Palaić. Foto: Urša Valič
Tina Palaić. Foto: Urša Valič