Projekt sodelovanja z romskimi ženskami – srečanje v SEMu

V soboto, 8. novembra 2014, je v Slovenskem etnografskem muzeju potekalo srečanje žensk iz treh romskih skupnosti: iz Serdice, Maribora in Kerinovega Grma. Poleg spoznavanja muzeja in muzejskega dela je bilo srečanje namenjeno predvsem ogledu prvega dela stalne razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta.
Ženske so se v prvi razstavni sobi pogovarjale o človeku kot posamezniku, ki je biološko bitje, določen z naravo svoje vrste, ter družbeno in kulturno bitje, ki ga bistveno določa njegovo kulturno okolje. V tem delu so se dotaknile človeka kot posameznika in obenem kot pripadnika določene skupnosti ter poudarile, da človek brez drugih ne more preživeti. Naslednja razstavna soba umešča posameznika v družino. V tej sobi so se zadržale najdlje, saj so se odpirala različna vprašanja o ustvarjanju družine, vlogah družinskih članov in izkušnjah v nosečnosti in ob porodu v romskih skupnostih. Ženske so delile svoja znanja, izkušnje in prepričanja.
Srečanje je bilo uspešno, saj so bili udeleženci navdušeni nad muzejem in razstavami, ki so si jih ogledali. Razmišljali so o zbiranju predmetov, ki nosijo zgodbe in spomine; ženske so svoje zgodbe in materialno kulturo v zvezi z materinstvom videle v novi luči – kot možnost sporočanja družbi o svoji kulturi, svojih izkušnjah in predvsem kot hranjenje dediščine za prihodnje generacije.

Foto: Urša Valič