Vodstvo z delavnico ob razstavi Rojstvo: izkušnje Rominj

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana
sreda, 22. april 2015

V sredo, 22. aprila 2015, sta bili kot spremljevalni program ob razstavi Rojstvo: izkušnje Rominj izvedeni dve vodstvi z delavnico. Udeležilo se ju je 41 študentk in študentov Fakultete za socialno delo. Program sta izvajali Melisa Baranja, soustvarjalka razstave, in Tina Palaić, kustodinja pedagoginja, vodja projekta sodelovanja z Rominjami.

Udeleženci so najprej spoznali projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in projekt sodelovanja z Rominjami, nato pa so si vodeno ogledali razstavo. Ustvarjalka razstave Melisa Baranja je izpostavila identitete in vloge, ki jih Rominje prevzemajo v romski in širši skupnosti, spregovorila je o diskriminatorni obravnavi Rominj, predstavila pa je tudi ovire pri dostopu do zdravstvene oskrbe v času nosečnosti, poroda in po porodu. Z udeleženci je izmenjala znanja o šegah, navadah, prepovedih in zapovedih v času nosečnosti in ob poporodni skrbi za dojenčka, ki zagotavljajo dobrobit otroka. S pomočjo dveh vaj, izhajajočih iz gledališča zatiranih, sta izvajalki odprli debato o romski problematiki. V skupinah iz Fakultete za socialno delo se je pogovor nanašal predvsem na vlogo in veščine socialnega delavca pri delu s pripadniki romske skupnosti.

Foto: Ema LukanFoto: Ema LukanFoto: Ema LukanFoto: Ema LukanFoto: Ema LukanFoto: Ema LukanFoto: Ema LukanFoto: Ema Lukan