Kamen Dostopnosti na obisku v UKC Maribor in OŠ Gustava Šiliha Maribor

UKC Maribor, Katedra za pediatrijo, ob 10.30 uri
OŠ Gustava Šiliha Maribor, ob 12. uri
Muzej narodne osvoboditve, ob 14.30. uri

ponedeljek, 30. marca 2015

V ponedeljek, 30. marca, so bili zaposleni na projektu Dostopnost dogovorjeni v Mariboru na dveh različnih lokacijah, za izvedbo spremljevalnega programa »Kamen Dostopnosti na obisku« s tipno sestavljanko zibelke. Program se navezuje na stalno razstavo SEM, Med naravo in kulturo, hkrati pa ga dopolnjuje še delavnica, na kateri si lahko udeleženci sestavijo svojo kartonasto zibelko in jo po želji tudi okrasijo, pobarvajo.
Izvedb programa so se udeležili zaposleni na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Ob 10.30. uri so obiskali oddelek za pediatrijo v mariborskem UKC-ju, kjer jih je sprejela ga. Monika Pevec, strokovna vodja zdravstvene nege klinike. Delavnico je obiskalo 5 otrok in 3 sestre spremljevalke.

Nadalje so program predstavili še na OŠ Gustava Šiliha, kjer jih je sprejela ga. Majda Šumrada Harc, knjižničarka. OŠ Gustava Šiliha je šola, ki izvaja prilagojen program za otroke, tako da je bilo v skupini tudi nekaj slabovidnih otrok, gibalno ovirana oseba in otroci z motnjami v duševnem razvoju. Skupa je bilo na delavnici 18 otrok in 6 učiteljev spremljevalcev.

Na koncu pa so se zaposleni oglasili še v Muzeju narodne osvoboditve, kjer so jih sprejeli direktorica, ga. Aleksandra Berberih Slana, in kustosa, g. Uroš Dokl (priprava in izvedba pedagoških programov) in ga. Simona Trpković (muzejska svetovalka, upravljanje zbirk in dokumentacija). V muzeju so se pogovarjali predvsem o aktivnostih in programih, ki jih v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, pripravljajo zaposleni, kakšen je potek priprave programov za ranljive skupine, predstavljena je bila tipna zibelka, tipna slika, koncept glasbenih vodstev ipd.

Utrinki z delavnice v UKC Maribor.
Utrinki z delavnice na OŠ Gustava Šiliha.