Kamen Dostopnosti na obisku - ponovno na Zavodu Ceneta Štuparja

Zavod Ceneta Štuparja (Center za izobraževanje Ljubljana), Linhartova 13, Ljubljana
torek, 19. maj 2015, ob 9:30

V času tedna vseživljenjskega učenja je Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z zavodom Ceneta Štuparja Ljubljana ponovno izvedel program "Kamen Dostopnosti pride na obisk". Gostujoč programje bil izveden s strani zaposlenih na projektu Dostopnost do kutlurne dediščine ranljivim skupinam, Katarine Fuchs, Katarine Nahtigal in Andreja Tomazina, vključuje didaktične elemente (ljudsko pravljico, tipno sestavljanko v obliki zibelke), s pomočjo katerih se udeleženci spoznajo s kulturno dediščino in muzejskimi predmeti. Tokrat so delavnico obiskali otroci iz vrtca Jarše.

Element zibelke se navezuje na stalno razstavo Med naravo in kulturo, ki jo skozi ljudsko pravljico otroci povežejo z različnimi predmeti. Tipna sestavljanka zibelka sodi med didaktične pripomočke, saj se udeleženci seznanijo s prilagoditvami za slepe in slabovidne, brajico, skupnim delom in komunikacijo v skupini. Polega tega na koncu sestavijo tudi svojo zibelko iz kartona, tako da se spodbudi tudi motorične spretnosti. S seboj pa se prinesejo tudi posamezni muzejski predmeti, ki se jih predstavi udeležencem.

Foto: Tanja MilharčičFoto: Tanja MilharčičFoto: Andrej Tomazin