Mednarodni dnevi kristalov, fosilov in mineralov - MINFOS (9. in 10. maj 2015)

Dvorana Tržiških Olimpijcev Tržič
sobota, 9. maj 2015
nedelja, 10. maj 2015

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se je na Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja MINFOS izvajal pedagoški program Doživetje s kristali. V soboto sta ga izvajali študentka na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam Nina Caf in prostovoljka Maruša Borštnar. V nedeljo pa prostovoljka Maja Plaskan, študentka Nina Caf in Katarina Fuchs. V soboto se je delavnice udeležilo 38 otrok, od tega eden iz ranljivih skupin. V nedeljo je na delavnici sodelovalo 40 otrok.

Delavnica je bila zastavljena tako, da se je udeležencem na začetku predstavilo minerale in kristale. Poudarek je bil na njihovih oblikah kristaljenja. Vsak primerek so lahko vzeli v roke in ga pretipali. Tako so spoznali obliko kocke, piramide, lističev, palčke, kapnika, geode in še druge. Z dotikom so pobliže spoznali svet kristalov in mineralov, predvsem njihovo raznolikost in kasneje primerjali svoj kristal s pravimi. Izbrali so si kristalno mrežo na kartonu, katero so izrezali in iz nje sestavili svoj model kristala. Po želji so ga pobarvali z barvicami ali prelepili z različnimi materiali. Nekateri so se tako vživeli v sestavljanje in ustvarjanje, da so si izdelali več kristalov in kakšno mrežo odnesli še domov.
Imeli smo pripravljene izrezane oblike za sestavljena kristalna geometrijska telesa (kocka, oktaeder in romboeder) iz različnega materiala (blago, usnje, brusni papir različne frakcije, prozorna folija, aluminijasta folija, filc), da so jih udeleženci lahko prilepili na ploskve svojih sestavljenih kristalov.

Foto: Maja PlaskanFoto: Katarina Fuchs