Predstavitev Slovenskega gledališkega inštituta in projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam na dnevu odprtih vrat

OŠ Savsko naselje, Matjaževa 4, Ljubljana
sobora, 23. maj 2015, ob 10:00

Sandra Jenko se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustodinjo pedagoginjo v Slovenskem gledališkem inšitutu. Na dnvei udorptih vrat v OŠ Savsko naselje je predstavila Slovenski gledališki inštitut, njegovo poslanstvo in delo, prav tako pa tudi projekt Dostopnost.

Foto: arhiv SLOGI