Izvedba delavnic Doživetje Škofjeloškega pasijona v Sokolskem domu v Škofju Loki

Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 16-17, Škofja Loka
nedelja, 12. april 2015
torek, 14. april 2015

V času uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2015 je bila taktilna maketa, ki je bila izdelana za stalno razstavo gledališkega muzeja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam (avtorica: Barbara Bertalanič Domiter), postavljena v Mali dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. Na tem razstavnem prostoru je Sandra Jenko, kustosinja pedagoginja v Slovenskem gledališkem inštitutu, zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju, kot spremljevalni program k predstavam izvajala delavnico Doživetje Škofjeloškega pasijona.
Organizatorji Škofjeloškega pasijona so predvideli dva termina, na katera je bila predstava na prizorišču D prilagojena senzorno oviranim obiskovalcem. Slepim in slabovidnim obiskovalcem so nudili avdio deskripcijo v živo, gluhim in naglušnim obiskovalcem pa tolmača v znakovnem jeziku, podnapise ter indukcijske zanke. Te je organizatorjem posodil Slovenski etnografski muzej.

Eden teh prilagojenih terminov je bil v nedeljo, 12. aprila 2015. Pred predstavo so obiskovalcem nudili možnost udeležbe na delavnici Doživetje Škofjeloškega pasijona kot priprava na ogled uprizoritve. Delavnice se je udeležilo 9 obiskovalcev, od tega ena slepa in več slabovidnih oseb. Za Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, je bila delavnica izvedena po obisku predstave, in sicer v torek, 14. aprila 2015. Udeležilo se je je 19 obiskovalcev, od tega 5 slepih in 6 slabovidnih oseb.

S pomočjo tipne makete in ostalih pripomočkov (tipna različica slike Borisa Kobeta »Škofjeloški pasijon«, besedilo Škofjeloškega pasijona v brajici, model prenosnega odra iz lesa, tipna slika okostnjaka, dva venčka, ki predstavljata krono iz trnja, ter usnjeni pas, s katerim se poustvarja zvok bičanja) so udeleženci spoznali zgodovino, tradicijo, pomen, vsebino in podobo Škofjeloškega pasijona. Po besedah udeležencev sta tipna maketa in delavnica veliko pripomogli k lažjemu razumevanju in vizualiziranju pasijona.

Foto: Arhiv SLOGI.Foto: Arhiv SLOGI.Foto: Arhiv SLOGI.Foto: Arhiv SLOGI.Foto: Arhiv SLOGI.Foto: Arhiv SLOGI.Foto: Arhiv SLOGI.Foto: Arhiv SLOGI.