Napovedujemo: Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine (strokovni simpozij)

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
torek, 15. september 2015, ob 9.30. uri

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) organizira v okviru ESS projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) strokovni simpozij Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine.

Glavni namen strokovnega posveta je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kako dostopne so gledališke predstave gluhim in naglušnim obiskovalcem ter koliko posluha imajo kulturne ustanove in ustvarjalci za potrebe gluhih.
Predstavljena bodo teoretska izhodišča, pravice in potrebe gluhih in naglušnih ter primeri dobrih praks. Poleg tega se bomo dotaknili tudi kulture gluhih in predstavili njihovo gledališko dejavnost nekoč in danes.

Udeležence simpozija bo v uvodu nagovorila ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Udeležbo lahko potrdite do petka, 11. septembra 2015, do 12. ure na naslov sandra.jenko@slogi.si.
Program pdf:
Strokovni simpozij_Gledalisca prisluhnite_Tudi gluhi in naglusni zelimo uzivati kulturne dobrine_15_9_2015.pdf
Program word: Strokovni simpozij_Gledalisca prisluhnite_Tudi gluhi in naglusni zelimo uzivati kulturne dobrine_15_9_2015.docx

 

 

Fotografija iz predstave »Oče« gledališke skupine gluhih in naglušnih pod vodstvom Vinka Rupnika, leta 1936, Arhiv ZDGNS