Udeležba na strokovnem posvetu "Od Ciganov do Romov" - kaznovanje in druge oblike izključevanja ter diskriminacije Romov v Pomurju v 20. stoletju

Krajevna skupnost Pušča, Ulica ob Kapelici 63, 9000 Murska Sobota
sreda, 16. september 2015

V sredo, 16. septembra 2015, je v Krajevni skupnosti Pušča potekal strokovni posvet z naslovom »Od Ciganov do Romov« - kaznovanje in druge oblike izključevanja ter diskriminacije Romov v Pomurju v 20. stoletju. Posvet sta organizirala Romsko društvo Phuro Kher v sodelovanju z Zvezo za razvoj romske manjšine Preporod in društvom ZOS ob podpori Krajevne skupnosti Pušča. Posvet je s pozdravnim nagovorom odprl Dejvid Horvat, predsednik Krajevne skupnosti Pušča, uvodne besede pa so pripadle soorganizatorju posveta Jožefu Podbregarju, predsedniku Romskega društva Phuro Kher – Stara hiša. Svoje prispevke so nato predstavili:
- mag. Franc Küzmič, upokojeni kustos v Pomurskem muzeju Murska Sobota; predstavil je svoje raziskovanje na področju genocida nad Romi v Prekmurju v času druge svetovne vojne;
- dr. Miran Komac, raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja; predstavil je vprašanje povojnih pobojev Romov po drugi svetovni vojni;
- dr. Alenka Janko Spreizer, zaposlena na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem; predstavila je svoje raziskovalno delo v Pomurski regiji in izbrane zgodbe Romov o izključevanju in diskriminaciji, ki jih je zbrala na terenu;
- Tina Palaić, kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju (projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam); predstavila je projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in v njegovem okviru izvedeno sodelovanje z Rominjami; poudarila je izključevanje določenih družbenih skupin, med njimi tudi romske skupnosti, iz muzejskih prezentacij in interpretacij, prav tako pa otežen dostop do zdravstvenih storitev, kot so ga opisovale v projekt vključene Rominje;
- Marija Baranja je predstavila svojo izkušnjo izključevanja in diskriminacije;
- Darko Rudaš, romski svetnik; povzel je govore in predstavil svoj pogled na izključevanje Romov iz družbe in njegovo razmišljanje o možnih rešitvah.

Po posvetu so v okviru Romskega društva Phuro Kher – Stara hiša slavnostno odprli muzejsko zbirko Romska kovačnica s čergo.