Izvedba programa Kako ščipajo raki? v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana
četrtek, 24. september 2015, ob 18. uri

 

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam sta Katarina Fuchs, zaposlena na projektu in Rok Gašparič, avtor vitrine četrtletja, pripravila spremljajoč pedagoški program z naslovom Kako ščipajo raki?, prilagojen slepim in slabovidnim.

Delavnica je bila osnovana v dveh delih. Rok je na začetku predstavil fosilne rake na območju Slovenije in naredil uvod v praktični del delavnice z osnovnimi informacijami o rakih, prehranjevanju, kleščah in raznolikosti tako rakov kot njihovih klešč. V praktičnem delu so udeleženci preizkušali različno ščipanje, drobljenje, rezanje, prijemanje, nabadanje, tolčenje posameznih klešč in se izmenično preizkušali pri vsakem poizkusu oziroma ponazoritvi. Kot didaktični pripomoček jih je spremljalo slikovno gradivo posameznih klešč na kartončkih, ki so jih morali povezati s posameznim poizkusom. Za slepe so bile pripravljene tipne slike s poudarjenimi konturami glavnih značilnosti posameznih klešč.

Udeležilo se je je vsega skupaj 15 udeležencev, od tega dva odrasla slepa udeleženca. Bili so otroci starosti med 5 in 12 let s starši ali brez.

Foto: Matija KrižnarFoto: Matija KrižnarFoto: Matija KrižnarFoto: Matija KrižnarFoto: Matija KrižnarFoto: Matija KrižnarFoto: Matija Križnar