Izvedba vodstva in pedagoškega programa

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova ulica 20, Ljubljana
ponedeljek, 19. 10. 2015

V okviru projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam« je katarina Fuchs pripravila vodstvo in spremljajoč program za novo občasno razstavo Svetloba, ujeta v kamen. Razstava je na ogled do 15. 11. 2015.

Udeležili so se ju otroci in dijaki Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. V muzeju so želeli preživeti naravoslovni dan, zato so bili na razstavi dve uri. Udeleženci so bili tako iz osnovne šole kot iz srednje šole. Skupaj je bilo 12 otrok ter 5 učiteljev in spremljevalcev.

Ob vodstvu so se sprehodili čez pojem svetlobe iz različnih zornih kotov. V začetku so spoznali rojstvo svetlobe, njene naravne vire in ostale snovi v vesolju. Potipali so lahko dva odlitka meteoritov, eden od njiju je imel skoraj pravo težo, da so si lahko predstavljali, kako težki so meteoriti v resnici. Spoznali so osnovne fizikalne zakonitosti svetlobe in na praktičnem primeru izkusili dvolomnost mineralov, kjer se žarek svetlobe razdeli v dva dela s pomočjo laserja in palčk za ponazoritev žarkov. Ob večini glavnih tem so lahko taktilno podoživeli razlagano snov. Ob razstavi so poslušali tudi dva zvočna elementa izbruha vulkana in padca meteorita. Na koncu so lahko potipali povečan model Zoisovega diamanta in spoznali kaj so to briljanti s tipanjem vseh ploskev (faset), ki briljantom omogočajo bleščanje in razklon bele svetlobe v vse barve mavrice.

Po osvojenem novem znanju o svetlobi in zakaj vse jo potrebujemo, so se vrnili na začetek k meteoritom. Vsak si je izdelal svoj krater, kot ga lahko povzroči meteorit. Po razlagi o kraterjih in njihovem nastanku, so si en primer takšnega modela, narejenega po fotografiji površja Marsa, lahko ogledali in potipali. To jim je služilo za navdih pri oblikovanju svojega kraterja iz modelirne mase. Nastali so zanimivi in različni kraterji.

Foto: Arhiv Prirodoslovni muzej SlovenijeFoto: Arhiv Prirodoslovni muzej SlovenijeFoto: Arhiv Prirodoslovni muzej SlovenijeFoto: Arhiv Prirodoslovni muzej SlovenijeFoto: Arhiv Prirodoslovni muzej SlovenijeFoto: Arhiv Prirodoslovni muzej SlovenijeFoto: Arhiv Prirodoslovni muzej Slovenije