Vodstvo za slepe in slabovidne po razstavi Svetloba ujeta v kamen

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova ulica 20, Ljubljana
sreda, 21. oktober 2015

V okviru projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam« je Katarina Fuchs pripravila vodstvo ob začasni razstavi Svetloba, ujeta v kamen, dostopno slepim in slabovidnim.

Udeležilo se ga je 10 odraslih oseb, med njimi tri slepe in dve slabovidni osebi.

Kot narekuje razstava, so se udeleženci s Katarino Fuchs sprehodili od rojstva svetlobe vse do nakita in oblikovalcev, ki delajo s kamnom. Potipali so lahko dva odlitka meteoritov, eden od njiju je imel skoraj pravo težo, da so si lahko predstavljali, kako težki so meteoriti v resnici. Spoznali so raznolikosti pri vulkanizmu, od različnih originalnih kamnin, ki so na voljo za taktilno zaznavanje, do posledic vulkanskih izbruhov. Ob razstavi so poslušali tudi dva zvočna elementa: izbruh vulkana in padec meteorita. Spoznali so osnovne fizikalne zakonitosti svetlobe in na praktičnem primeru izkusili dvolomnost mineralov, kjer se žarek svetlobe razdeli v dva dela s pomočjo laserja in palčk za ponazoritev žarkov. Na koncu so s povečanim modelom Zoisovega diamanta spoznali kaj so briljanti.  S tipanjem vseh ploskev (imenujemo jih fasete), ki briljantom omogočajo bleščanje in razklon bele svetlobe v vse barve mavrice, so lahko razumeli zakaj so briljanti tako zaželeni in dragoceni. Pri izdelkih klesanja iz kamna iz Višje Strokovne šole Sežana so prav tako lahko začutili kamen v različnih uporabnih ali estetskih oblikah.

Na razstavi je ogromno taktilnih elementov ter praktičnih ponazoritev, demonstracij, ki so udeležence nenehno spodbujale k dodatnim vprašanjem in vzbudile željo po dodatnih razlagah.

Foto: Miha JeršekFoto: Miha JeršekFoto: Miha JeršekFoto: Arhiv Prirodoslovni muzej SlovenijeFoto: Miha Jeršek