Napovedujemo: Evropski projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se zaključuje s konferenco in razstavo

Zaključna konferenca "Dostopni za vse" v Cankarjevem domu, dvorana M3 / M4, ob 10. uri,
Odprtje razstave "Dotik preteklosti" v Slovenskem etnografskem muzeju, ob 16. uri

sreda, 18. november 2015

V sredo, 18. novembra 2015, od 10.00 do 14.00, bo v Cankarjevem domu potekala zaključna konferenca naslovljena ''Dostopni za vse''. Konferenca bo osvetlila dosežene cilje, aktivnosti in rezultate projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam (september 2013 – november 2015) ter premierno prikazala promocijski film.
V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM), ki je bil imenovan za nosilca projekta z namenom razvijanja modela inkluzivnega zagotavljanja dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim družbenim skupinam, pa bo ta isti dan (18. novembra ob 16.00) odprtje razstave z naslovom Dotik preteklosti, ki predstavlja enega od rezultatov tega projekta.

Projekt izpostavlja zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine, ki je eden od temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike. Projekt sta sofinancirala Evropska skupnost iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. V Sloveniji že nekaj let na področju kulture sistemsko in načrtno pristopamo k ukrepom za uresničevanje tega strateškega cilja. Muzeji in galerije kot varuhi kulturne dediščine tako namenjajo vse večjo pozornost vseživljenjskemu izobraževanju in vključevanju ranljivih skupin v javno življenje. V projektu, ki se je začel izvajati septembra 2013, so poleg Slovenskega etnografskega muzeja sodelovali Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski gledališki inštitut, Tehniški muzej Slovenije in Narodna galerija.

Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih skupin, ki so se pod vodstvom konzultantov mentorjev usposabljali v sodelujočih muzejih, galeriji in inštitutu. V okviru projekta je bila povečana tehnična dostopnost muzejskih prostorov. SEM je bil dopolnjen z indukcijskimi zankami, tipnimi kartami, izdelane so bile kopije izbranih muzejskih predmetov, nadgrajena je bila muzejska spletna stran.
Del projekta so bila izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta in pridobitev znanja s področja managementa kulturnih vsebin ter možnosti za vzpostavitev pogojev za delo invalidov in izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk, namenjena zaposlenim na projektu kot tudi muzejskim strokovnjakom.
Razvijali in izvajali so se novi in trajnostno naravnani pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. V muzejsko delo so se vključevali študentje iz ranljivih skupin.

Sporočilo za javnost_Zaključna dogodka projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam
Sporočilo za javnost_Zaključek projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam
Program konference Dostopni za vse 18.11.2015

TV-napovednik zaključnih dogodkov.

Oblikovna zasnova: Darja Klančar