Izvedba vodstva za učence Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana
četrtek, 19. november 2015, ob 10. uri

V okviru projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam« se je v Prirodoslovnem muzeju Slovenije izvedlo vodstvo za otroke iz vrtca Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana na njihovo željo. Vodstva po stalni in začasni razstavi Prirodoslovnega muzeja Slovenije se je udeležilo 10 otrok in 6 vzgojiteljev in spremljevalcev.

Otroke je po razstavi popeljal »Kamen dostopnosti«, ki jim je pomagal odkriti, od katere živali je veliko okostje v prvi dvorani muzeja. Potipali so tudi manjši model mamuta, ki je na razstavi. Potežkali in raziskali so njegov ogromni zob in spoznali nov taktilni del razstave z naslovom Različna hrana, različni zobje!. S kamnom so nadaljevali pot skozi začasno razstavo Živela evolucija!, kjer jih je navdušil dinozaver. Ko so si ogledali še nekatere gozdne živali, so se posedli na tla pri alpski in barjanski diorami, kjer so spoznavali različne oblike mineralov, ki so jih s svojimi značilnostmi prav presenetile. Tako so se čudili ob kocki pirita, lističih sljude muskovita in trdi kameni streli. Presenečeni so bili tudi, ko so lahko naredili sled z nohtom na mineral lojevec. Kot se za udaren konec spodobi, so spoznali še nekaj o udarnih kraterjih in meteoritih. Potežkali in potipali so odlitek meteorita Avče, ki je padel na naša tla. S tipanjem udarnega kraterja z Marsa so si lahko predstavljali kakšne so posledice ob padcih meteoritov na Zemljino površje.

Preden smo se poslovili jih je kamen odpeljal še vitrini četrtletja: Metulji – dragulji tropskih pragozdov. Tukaj se tisti z večjim ostankom vida niso mogli načuditi vsem barvam, ki so jih videli na metuljih. Srečanje je bilo poučno in prijetno tako zame kot za otroke in vzgojitelje/spremljevalce.
Ob koncu so za nagrado prejeli Kamen dostopnosti, kateri jim bo še naprej delal družbo v vrtcu.

 

 

Foto: Anka DoblekarFoto: Anka DoblekarFoto: Anka DoblekarFoto: Anka DoblekarFoto: Anka DoblekarFoto: Anka DoblekarFoto: Anka Doblekar