Promocijski film "Dostopni za vse" in aktivnosti projekta Dostopnost

Slovenski etnografski muzej (SEM) je bil med letoma 2013 in 2015 nosilec projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki sta ga sofinancirala Evropska komisija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo RS.

V okviru projekta so bili pripravljeni in izvedeni pedagoško-andragoški programi, prirpavile so se manjše razstave, potekala so izobraževanja in delavnice, nadgradila se je muzejska spletna stran, da je le-ta dostopna tudi senzorno oviranim obiskovalcem. Poleg tega je bil SEM tudi tehnično opremljen z mobilno indukcijsko zanko, talnimi oznakami za slepe in slabovidne obiskovalce, ki so v pritličju in 3. nadstropju muzeja. Prav tako je SEM dodatno pridobil talne tlorise razstavnih prostorov, ki so pritrjeni pri dvigalu v pritličju, 2. in 3. nadstropju, trije pa so mobilni in na voljo na recepciji muzeja. Poleg tega so slabovidnim obiskovalcem v recepciji muzeja na voljo tudi lupe za povečanje pisave. Poseba je tudi razstava kopij, imenovana Dotik preteklosti, ki obiskovalcem ponudi, da se kopij dotikajo. Predemti so opisani v povečani pisavi, na voljo so avdio vodniki v več jezikih in tablice z video vsebinami v slovenskem znakovnem jeziku.

V projekt je bilo vključenih tudi večje število študentov. Študentje so pridobili vpogled v delo muzeja, nova praktična znanja in kompetence za delo na področju kulturne dediščine. Opravljanje študentskega dela za študente pomeni pridobivanje delovnih izkušenj na področju kulturne dediščine in jim omogoča nadaljnji razvoj kariere na področju.

Za promocijske namene projekta je bil pripravljen tudi film "Dostopni za vse", in sicer v slovenski in angleški različici.