Uspešna realizacija kazalnikov projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
september 2013 - november 2015

Projekt je izpostavil zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine, ki je eden od temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike. Sofinancirala sta ga Evropska skupnost iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

V Sloveniji že nekaj let na področju kulture sistemsko in načrtno pristopamo k ukrepom za uresničevanje tega strateškega cilja. Muzeji in galerije kot varuhi kulturne dediščine tako namenjajo vse večjo pozornost vseživljenjskemu izobraževanju in vključevanju ranljivih skupin v javno življenje. V projektu, ki se je začel izvajati septembra 2013, so poleg Slovenskega etnografskega muzeja sodelovali Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski gledališki inštitut, Tehniški muzej Slovenije in Narodna galerija.

Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih skupin, ki so se pod vodstvom konzultantov mentorjev usposabljali v sodelujočih muzejih, galeriji in inštitutu.

V okviru projekta je bila povečana tehnična dostopnost muzejskih prostorov. SEM je bil dopolnjen z indukcijskimi zankami, s pomočjo katerih lahko naglušne osebe sledijo vodstvom po razstavah, s tipnimi kartami za orientacijo slepih in slabovidnih oseb v muzeju, izdelane so bile kopije izbranih muzejskih predmetov, nadgrajena je bila muzejska spletna stran.

Del projekta so bila izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta in pridobitev znanja s področja managementa kulturnih vsebin ter možnosti za vzpostavitev pogojev za delo invalidov in izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk, namenjena zaposlenim na projektu kot tudi muzejskim strokovnjakom.

Razvijali in izvajali so se novi in trajnostno naravnani pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. V muzejsko delo so se vključevali študentje iz ranljivih skupin.

Kazalniki so predstavljeni v spodnji preglednici.

KAZALNIKI

Načrtovana vrednost v 2013

Realizirana vrednost v 2013

Načrtovana vrednost v 2014

Realizirana vrednost v 2014

Načrtovana vrednost v 2015

Realizirana vrednost v 2015

Št. zaposlitev za čas projekta

10

10

10

10

10

10

Št. vključenih študentov

40

18

40

23

20

33

Št. novih pedagoško-andragoških programov

10

7

10

24

5

42

Novo izdelane kopije m. predmetov

4

4

6

7

6

5

Št. obiskovalcev

200

117

200

952

100

3.415

Elaborat

0

0

0

0

1

1

 

Projekt se je začel z odmevnejšo tiskovno konferenco v decembru 2013.Tiskovni koferenci je sledilo veččutno vodstvo po razstavi Vrata.Utrinek s programa Teden astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.Utrinek z vodstva v SEM, preizkus tipnih kart.Delavnica na Mednarodnem dnevu mineralov in fosilov v Tržiču.V okviru projekta je bilo izvedeno tudi izobraževanje o avdio deskripciji, ki ga je izvedel dr. Joel Snyder.In 4-dnevno usposabljanje o avdio deskripciji.Projekt se je v 2014 predstavil na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu.Gostujoč program s tipno sestavljanko zibelko, ki se je izvajal v različnih inštitucijah izven muzeja.Gostujoč program s tipno sestavljanko zibelko, ki se je izvajal v različnih inštitucijah izven muzeja.Didaktični pripomoček na razstavi Vrata.Aktivnosti z romskimi otroci so v okviru projekta potekale od aprila do junija 2014, zaključile so se z razstavo izdelkov v SEM.Utrinek s programa Kaj se skirva v zakladu? Utrinek z vodstva Doživetje Škofjeloškega pasijona.in utrinek z vodstva Društva gluhoslepih Slovenije DLAN po razstavi Vrata v SEM.Program  z DLAN-ovci je bil izveden tudi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije - Kaj se skriva v zakladu in gluh študent Samo Dolanc, ki je program izvedel.Sodelovali smo tudi s projektom EMEE.Utrinek z vodstva na temo koledovanj po razstavi Vrata v SEM.Zaposleni so spoznavali tudi ostale muzeje, ki so sodelovali v projektu in njihove oddelke.Utrinek z vodstva Gledališče na dotik.Predavanje Gledališka fotografija.Utrinek z izobraževanja na temo integracije ranljivih družbenih skupin, ki je decembra 2014 potekalo v SEM.Utrinek s praznovanja Mednarodnega dneva Romov.Izobraževanje na temo inkluzivnega muzeja in priprave programov.Prav tako je potekalo izobraževanje na temo fizične in komunikacijske dostopnosti za ranljive družbene skupine.V SLOGIju je bila v delo vključena tudi gluha študentka Melanie Likar, ki na fotografiji izvaja program Jeziki gledališča.Utrinek z vodstva na temo jurjevskih kolednic po razstavi Vrata v SEM.Iskali so zaklade v okviru programa Kaj se skriva v zakladu?Izvajanje primerjalnih poizkusov različnih klešč, utrinek z vodstva Pazi, ščipa!Gostujoč program s tipno sestavljanko se je izvedel tudi na Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.Utrinek s konference Gluhi v Ljubljani nekoč in danes.Koledovanje na temo kresnic v poletnem času.Na Kulturnem bazarju 2015 je bila pripravljena delavnica na temo muzejev in predavanje, na katerem se je predstavilo projekt.Utrinek s Tedna astronomije v Idriji v letu 2015.V MNZSju so bile v delo vključene študentke, pripadnice italijanske skupnosti, ki so izvedle vodstvo v italijanskem jeziku.Muzejske čajanke so potekale v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.V Narodnem muzeju Slovenije je bilo izvedeno interno predavanje o vključenosti ranljivih skupin kot obiskovalcev v muzejsko delo in postavitev razstav.Utrinek s programa Obleka naredi človeka v SLOGI.Vodstvo po stalnih razstavah Prirodoslovnega muzeja Slovenije za učence Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.Jana Kostelec je uredila knjižnico v Tehniškem muzeju Slovenije. Utrinek z odprtja.Gostujoč program tipne sestavljanke se je izvedel tudi na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru.Program Različna hrana, različni zobje! in tipanje pravega mamutovega zoba.Utrinek s cikla delavnic Podobe Emone 2015.Strokovna ekskurzija v Pokrajinski muzej Celje, kjer so si zaposleni ogledali tudi kopije muzejskih predmetov.V MNZSju je bil izveden posvet na temo Porajmosa.Pridobitev SEMa so tudi tipne karte za orientacijo v prostoru.Barbara Kotnik, ki je v Narodni galeriji sodelovala pri tipni sliki Luzie Pesjakove, je bila povabljena k sodelovanju na posvetu o tipnih prilagoditvah likovnih umetnosti v Moderni galeriji.Promocijski material projekta Dostopnost: majica z napisom v brajici, maskota velikega in malega kamna ter informacijska zloženka in beležki, prav tako z napisom v brajici na prvi strani.Gašper Rems, gluh študent, je v okviru projekta pripravil svojo prvo razstavo o fotografskih podobah gluhih v Ljubljani.Utrinek s predavanja o rekonkstrukciji gričkega lonca, ki je bil izdelan kot kopija ter je umeščen na stalni razstavi Med naravo in kulturo v SEM. Razstava Rojstvo: Izkušnje Rominj je gostovala tudi v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota. Utrinek z vodstva z romsko predstavnico, Meliso Baranja.Mednarodni projekt SignArt (v sodelovanju z Zavodom za gluhe in neglušne Ljubljana) je obiskal SEM in se preizkusil v izdelavi panjskih končnic.Utrinek z vodstva Svetloba ujeta v kamen.Ta veseli dan kulture je bil obeležen tudi v SEM - izvedba programa Kamen Dostopnosti na obisku. V MNZS je Gašper Rems na Ta veseli dan kulture pripravil vodstvo v znakovnem jeziku.SEM je v času okviru projekta pridobil tipne karte za lažjo orientacijo slepih in slobivdnih v prostoru.Izdelane so bile tudi kopije muzejskih predmetov, ki so umeščene v stalno razstavo Med naravo in kulturo.Izdelane so bile tudi kopije muzejskih predmetov, ki so umeščene v stalno razstavo Med naravo in kulturo.Razstavo kopij so poimenovali Dotik preteklosti, ki jo spremlja tudi katalog v brajici.SEM je opremljen z mobilno indukcijsko zanko.Prav tako so bile v okviru projekta nameščene še talne oznake, ki omogočajo slepim in slabovidnim samostojen ogled muzeja.Hvala za dostopnost!