Obvestila

Minula obvestila

Predavanje na temo zaposlovanja mladih preko evropskih projektov

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Viteška dvorana 
sreda, 16. 4 . 2014 ob 10. uri

Predavanje bo potekalo na temo zaposlovanja mladih preko evropskih projektov, kjer bosta predstavljena dva tovrstna projekta:
1. "Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam" - Ranljive skupine kot obiskovalci muzejev (dr. Urša Valič)
2. »EMEE – Evrovison Museums Exhibiting Europe« - Muzej med obiskovalcem in družbo (Urška Purg)

Smernice za izvajanje projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Smernice za izvajanje projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam« so rezultat prizadevanj zaposlenih na projektu, ki so analizirali različna področja dela z ranljivimi družbenimi skupinami in njihovo vključevanje v muzejsko in galerijsko okolje.Predstavljajo podlago za izvajanje projekta, hkrati pa lahko navedene analize različnih področij vključevanja in dela s pripadniki ranljivih skupin, kot so zakonska podlaga, organizacijske oblike, izvajanje programov in aktivnosti z

Pages