Obvestila

Minula obvestila

Vodstva po razstavi in digitalnem planetariju za slepe in slabovidne v okviru 1. tedna astronomije

2. - 8. december 2013, atrij muzejske stavbe na Muzejski ulici 1 v Ljubljani.

Prirodoslovnem muzeju Slovenije poteka 1. teden astronomije  spremljajočo razstavo ob prihodu »kometa stoletja« ISON in predstavitvijo novega slovenskega meteorita.

 V digitalnem planetariju bo potekalo predavanje in predstavitev »Spoznajmo skrivnosti nočnega neba«. Na ogled pa bo tudi priložnostna razstava z vodenim ogledom.

Termini vodstva po razstavi in digitalnega planetarija za slepe in slabovidne so:

Vabilo na tiskovno konferenco v SEM - predstavitev projekta DOSTOPNOST do kulturne dediščine ranljivim skupinam (Četrtek, 5. december 2013)

Slovenski etnografski muzej je bil izbran za izvajanje projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za kulturo RS. Projekt, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov je usmerjen k realizaciji socialno – ekonomskih ciljev ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja zaposlenosti in zaposljivosti, zagotavljanja socialne vkjlučenosti in spodbujanja enakih možnosti. S ciljem vključevanja ranljivih skupin na področju z visoko stopnjo brezposlenosti, se je za čas izvajanja projekta (od 2013 do 2015) v muzeju zaposlilo deset pripadnikov ranljivih skupin, ki se bodo usposobili za delo na področju varstva kulturne dediščine. V okviru uresničevanja ciljev projekta velja tudi izpostaviti pripravo novih izobraževalnih programov za izboljšanje dostopnosti do muzejskih zbirke, posebno za obiskovalce iz ranljivih skupin.

Koledniki na Vratih

Koledniki na vratihGlasbeno vodstvo po razstavi Vrata je del aktivnosti v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine.

Četrtek, 19. december 2013 ob 13.00

Petek, 27. december 2013 ob 16.00

                            Nedelja, 5. januar 2014 ob 16.00

Pages