Obvestila

Minula obvestila

Napovedujemo: Gledališče na dotik za Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
torek, 9. junij 2015, ob 16:00

Vodstva po razstavi Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja, ki obiskovalcem ponuja vpogled v različne odrske elemente, se bo udeležilo Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN. Tekom vodstva po razstavi bodo obiskovalci spoznali in se dotaknili taktilnih slik, maket in modelov, ki pripomorejo k veččutnemu doživljanju vsebin in k večji dostopnosti razstave.
Udeležence bo po razstavi popeljala Sandra Jenko, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosa pedagoga.

Izvedba delavnic Doživetje Škofjeloškega pasijona v Sokolskem domu v Škofju Loki

Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 16-17, Škofja Loka
nedelja, 12. april 2015
torek, 14. april 2015

V času uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2015 je bila taktilna maketa, ki je bila izdelana za stalno razstavo gledališkega muzeja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam (avtorica: Barbara Bertalanič Domiter), postavljena v Mali dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. Na tem razstavnem prostoru je Sandra Jenko, kustosinja pedagoginja v Slovenskem gledališkem inštitutu, zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju, kot spremljevalni program k predstavam izvajala delavnico Doživetje Škofjeloškega pasijona.

Napovedujemo: Gledališče na dotik za učence Centra Janeza Levca OVI Jarše

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
četrtek, 4. junij 2015, ob 9:30

Vodstva po razstavi Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja, ki obiskovalcem ponuja vpogled v različne odrske elemente, se bodo udeležili učenci Centra Janeza Levca, OVI Jarše. Tekom vodstva po razstavi bodo obiskovalci spoznali in se dotaknili taktilnih slik, maket in modelov, ki pripomorejo k veččutnemu doživljanju vsebin in k večji dostopnosti razstave.
Udeležence bo po razstavi popeljala Sandra Jenko, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosa pedagoga.

Predstavitev Slovenskega gledališkega inštituta in projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam na dnevu odprtih vrat

OŠ Savsko naselje, Matjaževa 4, Ljubljana
sobota, 23. maj 2015, ob 10:00

Sandra Jenko se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustodinjo pedagoginjo v Slovenskem gledališkem inšitutu. Na dnevu odprtih vrat v OŠ Savsko naselje je predstavila Slovenski gledališki inštitut, njegovo poslanstvo in delo, prav tako pa tudi projekt Dostopnost.

Izvedba cikla delavnic Uporabne reči iz domačih zeli

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
8. april-6. maj 2015

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam so sodelavke na projektu Barbara Kotnik, Katarina Fuchs in Iva Pavlica pripravile cikel delavnic z naslovom Uporabne reči iz domačih zeli. S programom so želele povezati stalno zbirko Slovenskega etnografskega muzeja Med naravo in kulturo z zelo uporabno in atraktivno temo kot je naravna kozmetika in zelišča. Andragoški program delavnic je bil zastavljen inkluzivno in dostopen vsem ranljivim skupinam, ki so vključene v projekt Dostopnost.
 

Napovedujemo: Bioblitz in Kamen dostopnosti - 24 ur z reko Muro

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor in Urad za UNESCO, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO v sodelovanju z občino Veržej ter več kot 80 strokovnjaki in raziskovalci vabijo na družaben, izobraževalni in doživljajski dogodek, ki bo potekal 12. – 13. junija 2015 v Veržeju.

Kamen dostopnosti bo sodeloval s programom Kaj se skriva v zakladu? dostopnem tudi slepim in slabovidnim. Delavnico bosta vodili Maja Plaskan in Nina Caf. Program je pripravila Katarina Fuchs, zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam.

Vodstva v okviru 2. tedna astronomije v Idriji

2. teden astronomije, Idrija
6. do 12. maj 2015

Prirodoslovni muzej Slovenije je v sodelovanju z Rudnikom živega srebra Idrija in Geoparkom Idrija priredil 2. teden astronomije, ki je potekal na različnih lokacijah v Idriji. Prirodoslovni muzej Slovenije je postavil razstavo o planetih in osončju, po kateri so v tednu astronomije potekala vodstva. Izvedla jih je Katarina Fuchs, zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam.

Izveden pedagoški program BUUUUUUM! v sklopu 2. tedna astronomije v Idriji

Idrija (Galerija nad Mestno knjižnico in čitalnico Idrija)
sobota, 9. maj 2015, ob 10:00

Katarina Fuchs, zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam je v okviru usposabljanaj v Prirodoslovnem muzeju Slovenije pripravila pedagoški program BUUUUUUUUM!!!. Pedagoški program je bil zastavljen tako, da so otroci (9-13 let) spoznavali meteorite in udarne kraterje, ki jih povzročijo ob trku z Luno ali planeti. Otroci so bili ustvarjalni saj so si svoj krater tudi izdelali iz das mase. Program je bil dostopen slepim in slabovidnim udeležencem. Pred izdelovanjem svojih kraterjev so videli fotografije kraterjev na površju Lune in planetov, kot tudi potipali modela površja Marsa in Merkurja.

Delavnico sta izvedli Katarina Fuchs in prostovoljka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Maja Plaskan.

Kamen Dostopnosti ponovno na zavodu Ceneta Štuparja (Teden vseživljenjskega učenja)

Zavod Ceneta Štuparja (Center za izobraževanje Ljubljana), Linhartova 13, Ljubljana
torek, 19. maj 2015, ob 9:30

V času tedna vseživljenjskega učenja je Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z zavodom Ceneta Štuparja Ljubljana ponovno izvedel program "Kamen Dostopnosti pride na obisk". Gostujoč programje bil izveden s strani zaposlenih na projektu Dostopnost do kutlurne dediščine ranljivim skupinam, Katarine Fuchs, Katarine Nahtigal in Andreja Tomazina, vključuje didaktične elemente (ljudsko pravljico, tipno sestavljanko v obliki zibelke), s pomočjo katerih se udeleženci spoznajo s kulturno dediščino in muzejskimi predmeti. Tokrat so delavnico obiskali otroci iz vrtca Jarše.

 

Pages