Vabilo na tiskovno konferenco v SEM - predstavitev projekta DOSTOPNOST do kulturne dediščine ranljivim skupinam (Četrtek, 5. december 2013)

Slovenski etnografski muzej je bil izbran za izvajanje projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za kulturo RS. Projekt, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov je usmerjen k realizaciji socialno – ekonomskih ciljev ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja zaposlenosti in zaposljivosti, zagotavljanja socialne vkjlučenosti in spodbujanja enakih možnosti. S ciljem vključevanja ranljivih skupin na področju z visoko stopnjo brezposlenosti, se je za čas izvajanja projekta (od 2013 do 2015) v muzeju zaposlilo deset pripadnikov ranljivih skupin, ki se bodo usposobili za delo na področju varstva kulturne dediščine. V okviru uresničevanja ciljev projekta velja tudi izpostaviti pripravo novih izobraževalnih programov za izboljšanje dostopnosti do muzejskih zbirke, posebno za obiskovalce iz ranljivih skupin. Projekt vam želimo podrobneje predstaviti, zato vas vljudno vabimo na

TISKOVNO KONFERENCO

v četrtek, 5. decembra, ob 12.00
v Slovenski etnografski muzej (upravna muzejska hiša)
na Metelkovi 2, Ljubljana.

Projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam bodo predstavili:

  • Špela Španžel, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS: Nacionalna politika zagotavljanja dostopnosti do kulturne dedišèine
  • Vida Koporc Sedej, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS: Predstavitev ciljev in namena projekta Dostopnost do kulturne dedišèine ranljivim skupinam
  • dr. Bojana Rogelj Škafar, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja: Pomen izvajanja projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam za Slovenski etnografski muzej
  • Sonja Kogej Rus, vodja pedagoško-andragoškega oddelka Slovenskega etnografskega muzeja: Zagotavljanje dostopnosti do muzejskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju
  • mag. Polona Sketelj, avtorica razstave z naslovom: Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja.: Razstava kot primer dobre prakse predstavitev prilagoditev za senzorno in gibalno ovirane obiskovalce

Po tiskovni konferenci ste vabljeni na Veččutno doživetje razstave Vrata, na vodeni ogled razstave, prilagojen slepim in slabovidnim obiskovalcem muzeja, ki sta ga zasnovali in bosta izvedli dr. Aksinija Kermauner, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in mag. Polona Sketelj, avtorica razstave Vrata.