Predstavitev projekta v Narodnem muzeju Slovenije v okviru programa V družbi s kustosom

Četrtek, 20. marec 2014, med 10. in 12. uro v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova

V Narodnem muzeju Slovenije vsak četrtek izvajajo program V družbi s kustosom, ki je namenjen srečanju in pogovoru obiskovalcev z muzejskim strokovnjakom. V čertek, 20. marca bo potekalo druženje s kustosinjo pedagoginjo pripravnico Tino Palaić. Predstavila bo projekt  »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim družbenim skupinam« v okviru katerega se usposablja za delo kustosa pedagoga.

Narodni muzej Slovenije sodeluje v procesu usposabljanja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeskih virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenost.

Več informacij o dogodku: Narodni muzej Slovenije