Ogled fizične dostopnosti Slovenskega etnografskega muzeja

V četrtek, 6. marca 2014, je v sklopu projekta Razširimo obzorja kulturnega potekal ogled fizične dostopnosti razstavne hiše Slovenskega etnografskega muzeja. Projekt vodi Beletrina, zavod za založniško dejavnost, terenska dostopnost pa se preverja pod mentorstvom strokovnih sodelavk iz Urbanističnega inštituta.
V prvem delu projekta so potekala izobraževanja s poudarkom na dostopnosti, ki se jih je v mesecu oktobru in novembru 2013 udeležilo 20 predstavnikov z različnimi oviranostmi: od kulturno-jezikovnih do fizičnih, senzornih ali mentalnih omejitev. V tem sklopu so se povezali tudi s Slovenskim etnografskim muzejem in si pod vodstvom Sonje Kogej Rus ogledali občasno razstavo ter spoznali projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam.
Drugi del projekta Razširimo obzorja kulturnega je namenjen terenskim ogledom fizične dostopnosti. Kot primer dobre prakse je bil za ogled izbran tudi Slovenski etnografski muzej. Terenski ogled je potekal v sodelovanju s sodelavci projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in muzejsko svetovalko Sonjo Kogej Rus ter sodelavci projekta Razširimo obzorja kulturnega pod mentorstvom Bibe Tominc in Nine Goršič iz Urbanističnega inštituta. K sodelovanju je bila povabljena tudi predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine, gospa Marija Režek Kambič.
V začetku aprila bo na voljo poročilo o stanju fizične dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami ter priporočila za izboljšanje pogojev dostopnosti muzejskih prostorov in razstav. Poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja.
Foto utrinki dogajanja so na voljo v galeriji.

Avtorji fotografij: Nina Goršič, Petra Leverić

Več informacij o projektu Razširimo obzorja kulturnega >>> 

Ogled dostopnosti: vhod
Preverjanje fizične dostopnosti Slovenskega etnografskega muzeja (vhod v muzej) s sodelavci projekta Razširimo obzorja kulturnega.

Foto: Ines Kežman