Ogled sodelujočih muzejev

Zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine je eden izmed temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike, česar se zaveda tudi Slovenski etnografski muzej, zato načrtno skrbi za dostopnost programskih vsebin najširšim javnostim. Z željo po vključevanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin v muzejsko delo ter na pobudo Ministrstva za kulturo RS razvijajo projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve Kulturna in socialna vključenost. 

V projektu sodelujejo tudi Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski gledališki inštitut (nekdanji Slovenski gledališki muzej) in Tehniški muzej Slovenije

Projektna skupina je obiskala sodelujoče muzeje in se seznanila s strokovnim delom muzejskih delavcev in potekom muzejskega dela.
Vloga sodelujočih muzejev v projektu:
Aktivno usposabljanje in vključevanje oseb iz ranljivih skupin v muzejsko delo, da le-ti postanejo tudi deležniki v procesu strokovnega izvajanja nalog muzejske javne službe (kustos, kustos pedagog, kustos dokumentalist, kustos bibliotekar);
- Usposobljeni kadri bodo pridobili znanje in izkušnje tudi za samozaposlitev na področju varstva kulturne dediščine in kulture v najširšem pomenu besede.

 

Pogovor z dr. Kajo Širok, direktorico Muzeja novejše zgodovine Slovenije (MNZS).spoznavanje dela v dokumentaciji - fototeki (MNZS)spoznavanje dela v dokumentaciji - fototeki (MNZS)predstavitev pedagoškega dela v Narodni galeriji (NG)primer pedagoškega dela s pomočjo čutil (tip) (NG)primer pedagoškega dela s pomočjo čutil (tip) v Tehniškem muzeju Slovenije (TMS)primer pedagoškega dela s pomočjo čutil (tip) v Tehniškem muzeju Slovenije (TMS)primer pedagoškega dela s pomočjo čutil (tip) v Tehniškem muzeju Slovenije (TMS)interaktivna igrica za obiskovalce v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (PMS)primer pedagoškega dela s pomočjo čutil (tip) v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (PMS)predstavitev pedagoškega dela (PMS)predstavitev pedagoškega dela (PMS)predstavitev pedagoškega dela (PMS)predstavitev pedagoškega dela v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO)predstavitev pedagoškega dela v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO)pedagoško delo vključuje sodelovanje vseh obiskovalcev (tudi skozi igro) (MAO)pedagoško delo vključuje sodelovanje vseh obiskovalcev (tudi skozi igro) (MAO)ogled arheoloških izkopanin Mestnega muzeja Ljubljana (MM)ogled arheoloških izkopanin Mestnega muzeja Ljubljana (MM)