Projektna ekipa

Predstavljamo vam posameznike iz različnih ranljivih skupin, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposabljajo za pridobitev strokovnih nazivov kustos, kustos dokumentalist, kustos pedagog in bibliotekar. Formalno izobrazbo s področij dela muzejev so si pridobili tekom študija (etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, geologija), z usposabljanjem pa bodo pridobili možnosti karierne poti na področju varstva kulturne dediščine in si zagotovili večjo socialno vključenost.
Zaposlene osebe skupaj s konzultanti razvijajo in izvajajo nove pedagoške ter andragoške programe, namenjene tudi potrebam obiskovalcem iz ranljivih skupin. Z njihovo izvedbo se obiskovalcem zagotavlja enake možnosti dostopnosti do informacij o kulturni dediščini.