Zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine je eden izmed temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike. Na področju izvajanja programskih vsebin muzejev se v zadnjih nekaj letih načrtno skrbi za odpiranje novih možnosti, za seznanjanje in pridobivanje novih vedenj o predmetih in vsebinah s področja premične kulturne dediščine s ciljem vseživljenjskega izobraževanja in vključevanja ranljivih družbenih skupin v javno življenje.

Pomena dostopnosti se zaveda tudi Slovenski etnografski muzej, ki pri izvajanju programskih vsebin skrbi, da so le te dostopne najširši javnosti. Z željo po vključevanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin v muzejsko delo je muzej razvil projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim   skupinam. Več >>> 

Aktualna obvestila