Za medije

Objava informacij o projektu v medijih

NAVODILA

Projekt Dostopnost do kulturne dediščine je financiran s strani Evropske unije in Ministrstva za kulturo. Pri objavi informacij o projektu v medijih je potrebno upoštevati navodila za izvajanje kohezijske politike.

Pri objavi informacij se mora vedno navesti, da projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Uporabite naslednjo navedbo:

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve Kulturna in socialna vključenost.«

LOGOTIPI:

Logotip SEM (.png, 177.41 KB)

Logotip Evropskega socialnega sklada (.png, 4.62 KB)

Logotip projekta (.png, 34.14 KB)

Pri objavah uporabite navedene logotipe.

Kontaktna oseba za informacije o projektu:
Eva Rožanc (koordinator projekta)
E: eva.rozanc@etno-muzej.si
T: 01 300 87 81