Gledališče na dotik

V Slovenskem gledališkem inštitutu je bilo 27. maja 2014 izvedeno vodstvo po razstavi Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja, ki obiskovalcem ponuja vpogled v različne odrske elemente. Tekom vodstva po razstavi so obiskovalci spoznali in se dotaknili taktilnih slik, maket in modelov, ki so pripomogli k veččutnemu doživljanju vsebin in k večji dostopnosti razstave. Vodstva so se udeležile tudi senzorno ovirane osebe.
Udeležence je po razstavi popeljala Sandra Jenko, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosa pedagoga.

Manjšo skupino, med katerimi so bile tudi senzorno ovirane osebe, je po razstavi popeljala Sandra Jenko.Razstavo dopolnjujejo taktilne slike, makete in modeli, ki obiskovalcem omogočajo veččutno in tipno doživljanje kulturne dediščine.Maketa gledališkega odra in zaodrja.Maketa gledališkega odra.Maketa gledališkega odra s sceno.Razstavo dopolnjujejo gledališki kostumi, ki spodbujajo k veččutnemu doživljanju vsebin.Primer ženskega gledališkega kostuma poudarja tudi specifiko in način oblačenja različnih zgodovinskih obdobij.Primer ženskega gledališkega kostuma poudarja tudi specifiko in način oblačenja različnih zgodovinskih obdobijPodoba gledališča v obliki tipne slike.Podoba Antona Tomaža Linharta v obliki tipne slike.Lutki Nežke in Matička obiskovalce popeljeta skozi zgodovino slovenskega gledališča.Lutko Matička je možno tudi otipati.Lutko Matička je možno tudi otipati.Sprehod skozi zgodovino slovenskega gledališča.Ohranjene gledališke novice.Obiskovalci so spoznavali tudi različne poklice, prisotne v gledališču.Tipna karta gledališča, namenjena slepim in slabovidnim, ki jim nudi informacije o prostorski postavitvi gledališča in dvoran.Tipna slika pročelja gledališke stavbe, namenjena slepim in slabovidnim.