Gledališče na dotik (9. junij 2015)

Slovenski gledališki inšitut, Mestni trg 17, Ljubljana
torek, 9. junij 2015

Program Gledališče na dotik je veččutno vodstvo, ki se izvaja na stalni razstavi gledališkega muzeja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Udeležencem približa zgodovino gledališča na Slovenskem, zlasti razvoja prostorov, s pomočjo različnih otipljivih predmetov in drugih elementov, ki nagovarjajo čute in sprožijo asociacije.

V torek, 9. junija 2015, so se člani Društva gluhoslepih DLAN udeležili enournega vodstva. Tolmačka za slovenski znakovni jezik je poskrbela za razumevanje govorjenega besedila, medtem ko sta dve gluhi udeleženki tolmačili še dvema gluhoslepima osebama. Strnjena vsebina je bila tako predstavljena, da tolmačem jezikovno ni povzročala preveč težav zaradi strokovne terminologije.

Poudarek je bil seveda na številnih otipljivih pripomočkih, ki so bili večinoma izdelani za ta program: model grškega amfiteatra, dve grški maski, model potujočega odra, tipni sliki Škofjeloškega pasijona, prenosni oder, baročna odra z vrtljivimi periakti in vrtljivimi valovi, zgodovinski gledališki reflektor z zrcali in svečo, model Stanovskega gledališča, ročni lutki, gostilniška miza z vinom in časopisom ter model in tloris Deželnega gledališča.
Udeleženci so vsebinam pozorno sledili in zlasti gluhoslepa sta otipljive predmete zelo natančno raziskala. Po vodstvu se je razvil še živahen pogovor o predstavljenih temah.

Foto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan Jenko