Izvedba vodstev z delavnico na razstavi Rojstvo: Izkušnje Rominj v Pomurskem muzeju Murska Sobota

Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
torek, 22. september 2015

V torek, 22. septembra 2015, so na razstavi Rojstvo: Izkušnje Rominj, ki je gostovala v Pomurskem muzeju Murska Sobota, organizirali vodstva z delavnico. Izvedli sta jih Melisa Baranja, soustvarjalka razstave Rojstvo: Izkušnje Rominj, in Tina Palaić, vodja projekta sodelovanja z Rominjami. Na vsakem vodstvu sta izpostavili različne teme. Prvega so se udeležili tudi Romi in Rominje, zato so več pozornosti posvetili razpravi o ustreznosti poimenovanja Rom/Cigan, vprašanjih izobraževanja, zaposlovanja in bivanjskih razmer Romov, razlikam med romskimi skupnostmi v Sloveniji, udeleženci pa so predstavili tudi svoje izkušnje z diskriminacijo. Drugega vodstva so se v spremstvu profesorice zgodovine udeležile gimnazijke iz Gimnazije Murska Sobota, ki so se najbolj vživele v delavnico gledališča zatiranih. Tretje vodstvo pa je bilo namenjeno razpravi o dostopu do zdravstvenih storitev v reproduktivnem obdobju. Z udeleženci smo razmišljali o možnih rešitvah predstavljenih ovir.

 

Foto: Mateja Huber, Pomurski muzej Murska SobotaFoto: Mateja Huber, Pomurski muzej Murska SobotaFoto: Mateja Huber, Pomurski muzej Murska SobotaFoto: Mateja Huber, Pomurski muzej Murska SobotaFoto: Mateja Huber, Pomurski muzej Murska SobotaFoto: Mateja Huber, Pomurski muzej Murska SobotaFoto:Tomislav Vrečič, Pomurski muzej Murska Sobota