Jeziki gledališča (SLOGI, 20. junij 2015)

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
sobota, 20. junij 2015

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se v Slovenskem gledališkem inštitutu usposablja Melanie Likar, gluha študentka fotografije, za delo z obiskovalci. Cilj njenega usposabljanja je med drugim, da se pripravi na vodenje po stalni razstavi v znakovnem jeziku, torej kot gluhi vodič, ki pozna specifiko občinstva, za katerega pripravlja predstavitev.
V preteklih mesecih je osvojila gledališko zgodovino, vsebino razstave in strokovno terminologijo ter se seznanila s programom Jeziki gledališča, ki ga je v okviru svojega usposabljanja v Slovenskem gledliškem inštitutu pripravila Sandra Jenko, kustosinja pedagoginja, zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju. Interaktivno vodstvo predstavlja sistem gledaliških izraznih sredstev in je namenjeno tudi osebam z okvaro sluha.
Melanie Likar je jezikovno poenostavila vodstvo in izbrala vsebine, ki so se ji zdele za obiskovalce zanimive in jih bo lahko predstavila. Zaradi velikega števila imen in strokovnih izrazov, ki so gluhemu občinstvu tuji, je kot dopolnitev k vodstvu pripravila kartice z napisi kot so »Škofjeloški pasijon« ali »Kathakali«. Poleg tega je v vodstvo vključila gradivo, ki je bilo v uporabi že pri predhodnih izvedbah tega programa, kot na primer slike z mimikami.

Na Poletno muzejsko noč v soboto, 20. junija 2015, je bila pilotna izvedba vodstva Jeziki gledališča v znakovnem jeziku. Udeležilo se ga je 6 obiskovalcev, med njimi tudi gluhi. Melanie Likar je vodstvo izvedla v znakovnem jeziku in hkrati govorila, da so ji lahko sledili tudi slišeči. Predstavila je med drugim verske in tujejezične začetke gledališča pri nas, značilnosti baročnega obdobja ter razvoj slovenskega gledališča. Ob tem je kot jezike gledališča predstavila naslednja izrazna sredstva in njihovo sporočilnost: govorico telesa, sceno, svetlobo in barve, kostum in videz igralca ter odrski jezik. Pomagala sem ji s prikazovanjem slikovnega gradiva in kartic z besedami ter ji bila ves čas na voljo v primeru, da bi imela kakšno vprašanje. Vodstvo je bilo uspešno izvedeno, udeleženci so pri ustvarjalnih aktivnostih z veseljem sodelovali in pokazali zanimanje za predstavljene vsebine.

Poleg tega je Sandra Jenko v okviru Poletne muzejske noči obiskovalcem gledališkega muzeja predstavila projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Na stojnici je bilo predstavljeno promocijsko gradivo (zgibanka projekta, majice in bloki), ki so ga lahko obiskovalci pridobili z izpolnitvijo določenih nalog, ki so služile spoznavanju muzeja in projekta. Med drugim so lahko poskušali z otipom prepoznavati slike pročelij gledališč, s čim so se seznanili z možnostmi predstavitve kulturne dediščine osebam z okvaro vida.

Foto: Mihael ČepeljnikFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan JenkoFoto: Boštjan Jenko