Kaj se skriva v zakladu? (DEKD 2014, Idrija, Antonov rov)

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine je bil v sredo, 1. oktobra 2014, v Idriji izveden program Kaj se skriva v zakladu? Program je bil oblikovan s strani Katarine Fuchs, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za pridobitev strokvnega naziva kustos. Prirodoslovni muzej Slovenije je bil povabljen k sodelovanju z Antonijevim rovom, Geoparkom Idrija in Višjo strokovno šolo Sežana.

Udeleženci so lahko od blizu raziskali posamezne minerale in kristale, spoznali njihove značilnosti ter lastnosti, hkrati pa jih na podlagi teh elementov tudi prepoznali. Vsaka škatla je bila polna različnih mineralov, ki so jih morali udeleženci med seboj tudi povezati na podlagi različnih opisov. Poleg tega pa so bili opisi lastnosti opremljeni z brajico, za udeležence, ki imajo okvaro vida. V škatlah so bile tudi preveze za oči, da so se lahko preizkusili v prepoznavanju lastnosti mineralov in kristalov brez vida.

Foto: Katarina Fuchs in Martina Peljhan

Vsaka škatla je imela skrit svoj mineral in opis lastnosti, ki je bil natisnjen tudi v brajici.Opise je bilo potrebno povezati s posameznimi minerali.Preverilo se je tudi znanje udeležencev.Minerali so lahko različnih velikosti. Na sliki je primer velikega minerala, ki so ga lahko udeleženci tudi potipali.Povezati minerale in lastnosti ni bila ravno lahka naloga.Hkrati pa so lahko udeleženci spoznali tudi brajico.