Primeri dobrih praks dostopnosti vizualnih podob slepim in slabovidnim osebam - Moderna galerija

Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana
ponedeljek, 2. marec 2015, ob 12. uri

Posvet se je začel s predavanjem Nataše Jovičić, avtorice veččutne razstave za slepe in slabovidne osebe. Poleg originalnega dela Eda Murtića, Highway, 1952, je postavitev vključuje tudi pet taktilnih diagramov, odtisnjenih na steklo in opremljenih z zvočnim opisom. Avtorica je podrobneje predstavila metodologijo in analizo likovnega dela s pomočjo sluha in tipa.

Predavanju je sledil posvet, kjer so bile predstavljene dobre prakse s področja posredovanja vizualnih vsebin slepim in slabovidnim osebam v muzejih in galerijah. Na posvetu so sodelovale: Nataša Jovičić (avtorica tipne prilagoditve dela Eda Murtića), Andreja Albreht (krajinska arhitektka, avtorica vodiča zbirk Muzeja Velenje), Lucija Cvjetković (avtorica in koordinatorka pedagoških programov v MSUM+MG), Vida Koporc Sedej (sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS), Neža Knez (študentka 1. letnika magistrskega študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani), Barbara Kotnik in Tjaša Krivec (avtorici tipne prilagoditve v Narodni galeriji v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam) in ter Katja Sudec (vodja projektov AKTIV in Pisarne SOdelujem). Poleg navedenih so na posvetu par besed spregovorili še Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Katrin Modic, samostojna strokovna sodelavka in vrstniška svetovalka za hendikepirane.

Pogovor je vodila Adela Železnik, kustodinja MSUM+MG.

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc